• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Ilsengstiene: 14.10.17 trekning nr 6
Trekning nr 6 14.10.17 2 billetter til Vallsetrevyen. En billett i boka i Ilsengmarka og en i boka på Hagan.
Ilsengmarka
Anne Bente Ottersen
Hagan
Ingeborg Brenne

Vinnerne får billetter i uke 42 2017
Les mer...

350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


God Jul og Godt Nyttår
Publisert av Hans Kroglund [23.12.13 12:34]
Utskriftsvennlig sideIlsengstiene vil ønske alle turgåere, grunneiere, Ilseng IL, HHT og alle andre som har bidratt til at dette prosjektet har latt seg gjennomføre. Vi takker for innsatsen og ser frem til et nytt år der nye oppgaver skal gjøres.


Vi nevner noe som skal utføres i 2014.
1.
4 stk store infotavler skal planlegges. Den nye skiltmalen legger rammene for hvorden disse blir utført. Settes opp før 04.mai som er åpningsdag.

2.
Ca 15 stk A3 infoskilt skal planlegges/skrives/produseres og settes ut.

3.
Hestetraseer skal planlegges/utføres. I første omgang en sti fra Bjørnstadkrysset og nordover i Ilsengmarka. Vi skal forsøke å lage egne ridestier, merke de med "hestelogoskilt". Tegne kart og informere om dette også på www.ut.no

4.
Rydde traseer østover fra Bjørby/Simen Fådal til Fura Bru og til Hørsand Bru. Dette er de eneste traseene som det ikke er gjort noe med. Etter våren 2014 skal to bruer bygges der. Ca 300 m sti er ryddet med gravemaskin.

5.
På våren/forsommeren bør det sås i gress på de strekningene som gravemaskin har bearbeidet. Det gjelder strekningen ved Starelva, ca 1,2 km og fra Sløyfa til Løken Bru, ca 0,6 km.

6.
Farmen Gård har bestemt at de skal bygge opp igjen Farmenkoia. Den er planlagt stå ferdig til åpningen den 04.05.2014

7.
Ca 600 m med gjerde skal settes opp øst for Fura Bru mot Svartelva og til Hørsand Bru hos Herman Hørsand

8.
Flytte gjerde sør for Løken Bru mot Gryta

9.
Diverse forbedringer må en regne med.

10.
Offisiell åpning den 04. mai 2014. Program må planlegges<<Tilbake


HHT turer 2018
Det blir ny fellestur med HHT 6.mai 2018 og Barnas Turlag 29.april 2018
Les mer...

kart Ilsengstiene 2016
Oppdatert 05.10.16 nytt kart
Last ned kart for utskrift Ilsengstiene

Skøyenrunden er tegnet inn og sti mellom Vaskeplassen og skibru Lageråa. De røde punktene viser de 15 plassene kartet er utplassert i terrenget. klikk for større kopi. Nr. er en foreløpig beskrivelse av steder på Ilsengstiene.
Trykk på kartet for større kopi


Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-