• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Ikke lov med hest på Starene
Publisert av Hans Kroglund [08.06.14 12:38]
Utskriftsvennlig sideFra Holtet via Starene Feltstasjon til Hagan mot Tranholen er det ikke lov å bruke hest. Dette er innmark og et viktig område for fuglemerking og derfor er avtalen med grunneier at hest er uønsket her. Dette må Ilsengstiene og alle som ferdes på Starene respektere. Det er satt opp infoskilt ved Holtet og Hagan.


Opdattert 22.06.14
Ny merking er satt opp 4 plasser, ved Horne, Holtet, Bru Starene og bru Hagan. Disse skiltene er satt noe høyre for en eventuelt rytter skal se skiltet, klart budskap med stor tekst.
Fra Starene bru (feltstasjon) mot Hagan og Tranholen med Romedal kirke i bakgrunnen

Fra Hagan, sett mot Horne


Skrevet 08.06.14
Ilsengstiene forsøker å fokusere på alt som tillatt og bruker ordet ikke veldig sjelden. Men nå måtte vi gjøre et unntak. Vi jobber sammen med mange av hestefolket med egne hestetraseer i Ilsengmarka. Dette tar noe tid, men et midlertidig kart er utarbeidet. Se kart lenger ned på nyheten.
Vi har oppfordret i artikler før "bruk heller andre stier enn Starene". Vi håper at hestemiljøet tar dette på alvor og hjelper oss å si ifra til andre at Starene ikke skal brukes.

Alternativet er at Ilsengstiene må lage fysiske stengsler ved Holtet og Hagan, noe grunneier og vi håper å slippe. Det endel arbeid å lage dette og må ikke være til hinder ved vedlikehold med traktor og beitepusser. Det gjelder også til vinteren da scooteren skal frem for å lage skiløype.

Holtet er navnet på området ved speiderplassen like ved den gamle Hornebakken. Holtet er lenger øst ved brua over bekken der stien deler seg mot Tranholen sørover og Vestli nordover.

Ilsengstiene er ikke ekspert på hest, men er rimelig sikker på at dette er en større hest enn en Islandshest. Hesteskoen er 12-14 cm som bildet viser.Ilsengstiene har snakket med hestefolket og alle er enige om å rydde opp etter seg, men som vi ser er ikke det tilfellet bestandig.

Foreløpig kart for hest i Ilsengmarka.


<<Tilbake


Skiløper 2018
Oppdatert 15.03.18 skiløyper.
Kart oppdatert 15.03.18 og Ilseng IL kjører løyper. Vi ønsker alle velkomne og det er plass til gående ved siden av skisporet på noen streknnger, se kart
Trykk på kartet for større kopi

Les mer...

HHT turer 2019
Det blir ny fellestur med HHT 5.mai med åpning av lauvtrepark. Vi håper grunneier Trygve Slagsvold Vedum har tid til å komme.
Les mer...

Ilsengstiene: 15.10.18 trekning nr 8
Vinner er Kåre Juvkam og Lena Haugsmoen. En billett hver til Vællsetrevyen fredag 02.11.18
Les mer...

kart Ilsengstiene 2016
Oppdatert 05.10.16 nytt kart
Last ned kart for utskrift Ilsengstiene

Skøyenrunden er tegnet inn og sti mellom Vaskeplassen og skibru Lageråa. De røde punktene viser de 15 plassene kartet er utplassert i terrenget. klikk for større kopi. Nr. er en foreløpig beskrivelse av steder på Ilsengstiene.
Trykk på kartet for større kopi


Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-