• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Fura Bru ferdig ombygd
Publisert av Hans Kroglund [20.09.16 22:13]
Utskriftsvennlig sideEt omfattende arbeid er utført på tre dager. Første dag ble hele brua skrudd fra hverandre. På dag to fikk vi lagt over en ny stokk på 18m over elva og dag tre skru alt på plass igjen. Dugnadsgjengen var svært heldige med været. Første dag var heldigvis ikke tirsdag med regnvær, men onsdag den 02 da skinte solen fra skyfri himmel.


Bilde over: Fura bru etter omgygging. (mangler 3 bord nederst)

Bildet under: Fura bru før ombygging


Ilsengstiene hadde to mål med denne forbedringen
1. Heve brua da flommen i mai gikk helt oppunder brua. I tillegg har vi sett kjempetrær liggende uti Fura med rota, den kunne godt ha hektet seg fast og tatt med seg brua.

2. Å rette opp skjevheten på midten.
Tilltakene var å legge stokkene oppå en 6x8" firkant slik at brua ble ca. en 0,5m høyere. I tillegg gå fra 3 til 4 stokker slik at det ble to "rotender" på hver side.
Stokkene på 18m er veldig forskjellige, de har ulike tykkelser i bunn og topp, så det å få en lik høyde for "strøet" har vært en utfordring. Hvis vi hadde startet helt fra begynnelsen, så hadde ting blitt gjort annerledes, men resultatet er tilfredsstillende.
Ilsengstiene har fått en sponsor. Østli Eiendom har betalt den 4. stokken og mer til slik at vi har en god frihet til vedlikehold fremover.
Ilsengstiene takker Ole Mads Øvergaard og Herman Hørsand for traktorhjelp. I tillegg har Lars og Tore Lien, Bjørn Nordal, Hans Moe og Hans Kroglund deltatt. Vi har også fått lånt utstyr fra Ilseng Maskin.

Opprinnelig tekst 20.09.16
Fura bru var den første og største brua på Ilsengsteiene bygget sommer/høst 2013. Det ble gjort noen valg der som vi gjerne skulle gjort om igjen. Brua er skjev og litt for lav. Den var også tenkt brukt som skibru noe som er vanskelig nå. Det ble lagt 3 stokker a 18 m over Fura. Ilsengstiene vil legge på en 18 m stokk til slik at vi tilsammen får fire stk med to trykke ender på hver side. I tillegg vil vi heve brua med ca 20-30cm. Dette blir en omfattende jobb

Ilsengstiene trenger en sponsor for den siste stokken, den koster ca kr 4000. To traktorer med vinsj og dugnadsfolk klarer Ilsengstiene å fremskaffe til jobben
Regnflom fra 30.05.16. Foto Herman Hørsand


Stor bjørk som ingen har sett etter flommen. Den har kommet seg ned i Mjøsa og videre nedover.

Brua måtte demonteres først. Ny stokk på 18 m på plass.


Gjennoppbygging


Dugnadsgejeng.
Lars L, Ole Mads Ø, Hans K, Hans M, Tore L, Bjørn N<<Tilbake


Skiløper 2018
Oppdatert 15.03.18 skiløyper.
Kart oppdatert 15.03.18 og Ilseng IL kjører løyper. Vi ønsker alle velkomne og det er plass til gående ved siden av skisporet på noen streknnger, se kart
Trykk på kartet for større kopi

Les mer...

HHT turer 2019
Det blir ny fellestur med HHT 5.mai med åpning av lauvtrepark. Vi håper grunneier Trygve Slagsvold Vedum har tid til å komme.
Les mer...

Ilsengstiene: 15.10.18 trekning nr 8
Vinner er Kåre Juvkam og Lena Haugsmoen. En billett hver til Vællsetrevyen fredag 02.11.18
Les mer...

kart Ilsengstiene 2016
Oppdatert 05.10.16 nytt kart
Last ned kart for utskrift Ilsengstiene

Skøyenrunden er tegnet inn og sti mellom Vaskeplassen og skibru Lageråa. De røde punktene viser de 15 plassene kartet er utplassert i terrenget. klikk for større kopi. Nr. er en foreløpig beskrivelse av steder på Ilsengstiene.
Trykk på kartet for større kopi


Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-