• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Møtereferater fra 2013
Publisert av Hans Kroglund [27.12.18 13:48]
Utskriftsvennlig side

Et lite utvalg her


Grunneiermøte

Grunneiermøte nr 3 21.10.2014
Høstmøte med grunneiere og stifaddere tirsdag 21.10.14 kl 19.00 på Ilseng klubbhus.
Vi serverer kaffe og kake.

Vi viser til epost som ble sendt ut den 6.09.14. Der står det vi skal diskutere, her er et sammendrag
Status gjenstående arbeider
Hei til alle grunneiere, stifaddere, hestefolk og noen ivrige dugnadsjeler.

Først vil jeg gratulere Margrete med 3.plassen i årets Friluftslivets ildsjelprisutdeling. Bare det å bli nominert, er en stor seier. Videoen om Margrete ble også veldig god reklame for Ilsengstiene og vårt distrikt. Link til video på http://ilsengstiene.no/

Ilsengstiene fungerer nå meget bra, Tilbakemeldingene er gode. Turforslag ligger på http://ut.no/tur/2.6741/
Thor og "beitepusseren" gjør flott jobb, de andre stifadderne rydder der den ikke kommer til. I tillegg har vi noen ekstra ivrige stifaddere som rydder litt innimellom. Tusen takk til dere alle!

Vi kommer til å innkalle til grunneiermøte i slutten av oktober. Dere får nærmere beskjed.

Gjenstående arbeider og noen nye ønsker som alle kan tenke gjennom!
1. Bru over til Tranholen skal restaureres. Vi starter onsdag 24.09.14 og har satt av lørdag 4.10 til å gjøre den ferdig. Hans ordner med dugnadshjelp. Thor H, Hans Moe, Sverre Iversen og Hans Kroglund er klare.

2. Herman Hørsand er snart ferdig med strømgjerde og sluser mot Hørsand Bru

3. Traktorvegen fra Løken mot Skogstad bør rustes opp. Thor Holager gjør dette. Fyller på stein og grus.

4. Lukassen som bor ved Ilsengvegen 130 ved Farmenjordet, har kommet med et ønske om å lage en badeplass ved Vaskeplassen. Det betyr å fjerne noen trær og kanskje grave noe i Lageråa. Det høres ut som en god idé.

5. En forbindelse mellom Vaskeplassen og Brua over Lageråa Ilseng Gård. Mange savner en forbindelse fra Vaskeplassen og til trebrua. 2 muligheter for trase. Langs Lageråa eller over jordet og komme igjen ved stolpen, der er det en åkerkant ned til trebrua.

6. HHT Løten og Herman har blåmerket fra Hørsand Bru og til Ådals Bruk. Lars Lien bor der og har vært sentral i dette arbeidet. Deler av stien ligger i Stange kommune. Er dette noe Ilsengstiene skal være med på? Kanskje Jan og Margrete kan undersøke dette?

7. Fra Smiuvegen og til Fabrikkbyggningen. Det er hugget trær og ryddet 2m trase for beitepusser. Steinar Johansen skal ta bort stubbene nå i høst.

8. Nedoverbakken ved Holtet mot Starene Feltstasjon og på Ilseng Gård langs Lageråa, er det en del stein. Det er ønskelig å rydde bort noen steiner eller fylle på jord.slik at beietepusser kan klippe helt ned og ikke slå nedi steinene. Steine J har jord og kan hjelpe til med dette.

9. Ilseng IL. Er det ønskelig å gruse opp noe i lysløypa?

10. Simen Stenseth Fådal ønsker å rydde ca 70m fra sitt beite og til skibrua over kanalen på Bjørby.
Da vil barnevogner kunne komme frem helt til Løken Bru fra Skøyen. Dette er et veldig godt forslag. Grunneier Vedum må si om dette er greit. Simen har sagt seg villig til å gjøre dette, han sier ifra når han trenger hjelp.

Hestetrasee.
Vi har fått ryddet og merket Bjørnstadrunden. Den er også lagt ut på, se:
http://ut.no/tur/2.8244/.
Vi har satt opp ekstra plakater ved Holtet, Horne Gård, Starene Feltstasjon og Hagan. "Forbudt for hest"

Oppgave til Margrete: Vi mangler 3 stk skilt med venstrepil.

Gjennstår.
Det er en bløtt område i den gamle 6 km trasen, der skal det legges ut planker. Leif Erik, Simen og Hans ordner dette.
Spørsmål til grunneiere.
Hestefolket bor som oss andre på forskjellige steder. de må nødvendigvis ri for å komme til inn til Bjørnstadrunden. Skal vi merke disse tilførselstiene "Tillatt for hest" i felles trase som Ilsengstiene?
Merkingen kan være på kart på www.ut.no og - eller fysisk sammen med øvig merking. De enkelte grunneiere kan ta stilling til sine strekninger til møte i høst.

Skilting.
Det er ikke skiltet til Tofsrud
Infoskilt.
Det gjenstår å lage ca 15 infoskilt. Disse må vi ha ferdig til neste vår og sette de opp da.

HHT Fellestur.
Vi håper HHT finner plass til en tur i begynnelsen av mai slik som åpningen i vår den 04.mai.

Skiløyper.
Undertegnede har diskutert med Ilseng IL om skiløyper. Det er ønskelig å finne gode praktiske løsninger der vi kan kombinere skispor og gåtraseer. Med 2 m traseer så håper jeg at begge deler er mulig.

Økonomi
Så langt ser det ut som budsjettene holder
Vi mangler noen regninger, fra Herman Hørsand og Thor Holager.
Alle grunneiere har hjulpet til på forskjellige måter, noen med traktorhjelp og egen innsats. Dere må ta stilling til om dere skal ha betalt for den traktorhjelpen dere har utført, det er særlig ved brubygging.
Alle bilag er levert Ilseng IL og regnskap vil bli satt opp.

Vi har forsøkt å legge til nyheter på www.ilsengstieneene.no . I stedet for å lage en ny nyhet hver gang har vi oppdatert samme nyhet, da kan leseren lettere se fremdriften på en strekning.

Bare ta kontakt hvis dere har forslag om nye ting eller noe som må forbedres.

Vi sees iallefall på høstmøte, håper alle kan møte da.


Grunneiermøte 30.09.2013
På kontoret Ilseng Samfunnshus 11 stk møtte.
referat_fra_grunneiermte_30.09.13.pdf

05.03.2013 Innkalling til berørte grunneiere
Til_grunneiere_som_kan_bli_berørt_av_ilsengstiene_05.03.2013.pdf

27.02.2013 hos HHT
Jan, Trond Vidar, Margrete og Hans møtes på Naturenshus til avklaringsmøte


Kan det bli stier på Ilseng 10.04.2012
Kan det bli turstier på Ilseng?


<<Tilbake


50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-