• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Arbeidsutvalgsmøter AU
Publisert av [27.12.18 14:35]
Utskriftsvennlig side

De sentrale involverte inviterte til grunneiermøte og der ble Thor Holager og Herman Hørsand klukket ut fra grunneiere til å være med i AU. Vi har hatt endel fellesmøter, endel telefonmøter og avklaringer på epost. Trygve Bekkevold ble også invitert fra Ilseng Fengsel, men fengslet takket nei til å være med.


Møte hos Hans Kroglund den 30.04.13
Tilstede. Jan, Margrete, Herman, Thor, Hans. meldt forfall Trygve.

Punkter som var under drøfting
Stivalg
Lageråa: Vi går på Vestsiden av Lageråa fra Ilseng Gård mot Ilseng. Ny bru ved Jernbaneundergangen.
Uavklart med Torleif Gjestvang om å gå 75-100m på vestsiden av Lageråa sør for jernbanen. En Carl Knoff har utalt seg som ornitolog. Mulig vi kan bare holde oss på østsiden av Lageråa til Smiuvegen.
Ny trase fra Lukasen over jordet og til "vaskeplassen" ved Lageråa. Ny bru. Svein Arve hugger og gjør klar for bru.
Slagsvold: Vi sløyfer "kugrinda" (90 gr svingen) og går forbi det gamle huset nord for Slagsvold.

Hol/Kvæka.
Jan og Hans var på befaring med Olav Glærum. Han har hugget tømmer helt fra Thoralf Gjestvang og det er "fremkomlig fra Gollersrudkroken og til Kvæka. Dette må vente til netse år. En liten utforring med tillatelse på "Ilsengsiden"?

Bruer over Lageråa.
1. Trygve Bekkevold hadde tegnet forslag med en "A" som skrues sammmen i toppen
2. Hans tegnet forslag. 2 stokker som løftes opp av en "liten A". Noe enklere forslag.
Hans har laget en "model" av sitt forslag. Forslaget er verifisert med Bjørn Nordal, han synes brua ser grei ut. Forslaget er også lagt frem for Odvar Engen. Hvis brua blir "svai" avhenging av tykkelsen på stokken,så kan "fagverk" benyttes mot rekkverket. (skråsverter 48x146 (2"x6"))
Han anbefalte 48x96 som gåbord.

Hans har hatt møte med fengslet som vil bygge bruer. Vi må tegne og stå ansvarlig for dimensjonering. Hans tegner på noen flere detaljer på sin tegning.

Materiellinnkjøp
Ilseng Il har konto hos Monter på Stange.
Alle innkjøp merkes med Ilsengstiene og navn der det brukes (eller nr i følge tegning)

Regnskap.
All betaling inn/ut går via Ilseng IL som har eget regnskap for Ilsengstiene.
Spørsmål kan stilles til Børge Kristoffersen

Ilseng Fengsel betingelser.
Tar betalt for å jobbe/rydde kr 150 pr mann pr dag + utgifter til materiell som besin osv.
Hvis de hugger trær så ønske de det som ved, men det er opptil grunneier.

Rydding hos Øvergaard.
Hans hadde forslag om at vi skulle prøve Ilseng Fengsel der, men det må vente grunnet ny søknad til Stange Kommune

HA repotasje.
Vi prøver å time det til vår første dugnad 13.06.13

Hjemmeside under Ilseng.net
Ønskelig med en egen side, se eget vedlegg forslg til menyknapper
Kroglund Media som driver Ilseng.net pleier å ta ca kr 4000 til 5000 for en hjemmeside.

Nytt etter møte. Søknad om støtte Nærmiljøanlegg
Veien blir til underveis. Margrete og Hans har vært hos Else Bjørke i Stange kommune. De anbefaler oss å søke om midler for Nærmiljøanlegg. Meget gode sjanser for både kommunal støtte og Nærmiljøanlegg.
Fremdrift der er at Stange kommune og kommunegartner må godkjenne søknaden. Det bør gå greit og må være iorden før vår første dugnad den 13.06.
En ekstern person må skrive under "at dette ser ok ut". Hans har spurt Olav Frang og det vil være en god løsning. Margrete og Hans ordner

NB! Nærmiljøanlegg krever 20 års binding. Skal vi sende ut en ny runde til grunneiere?

Første dugnad.
torsdag 13.06.13 Påmelding til Jan. Kunngjøres via HHT og Ilseng.net


Margrete, Jan og Hans ordner kart og søknader nå rundt 17.mai.

mvh
Hans Kroglund
994 05 214

<<Tilbake


50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-