• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Bok om Svartelva
Einar Sigstad sin bok Innunder stillheten kan du kjøpe fra Ilsengstene og samtidig støtte oss med kr 75
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Turforslag

Om turforslag og turvett
Ilsengstiene er et samarbeid mellom Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) og Ilseng IL. Alle turforslag ligger på Norges viktigste turportal www.ut.no. Det er en plattform som har de tekniske kvaliteter som kreves for enkelt vedlikehold og har skalerbare kartdatabaser i bunn.
Les mer... [ 08.06.13 11:05 ]

Ilsengstiene Turforslag sommer
Her er turer best egnet om sommeren. Alle detaljer ligger på www.ut.no
>>Les mer... [ 08.06.13 11:02 ]

Ilsengstiene turmål/rasteplasser
Her foreslår vi noen turmål som kan være rasteplasser eller andre historiske plasser.
1. Farmenkoia- restauret hvilebrakke for tømmerdrift 1,2 km fra Ildettsparken. Postkasse med turbok
2. Ilseng Gård- gapahuk mot Ilsengjordet
3. Lageråa - ved Jernbanen. Elva går i en tunnel bygget i stein 1862
4. Skogstad-Grønvolden - rester etter mølle og badeplass ved Svartelva
5. Holtet - Speiderplassen ved Horne. Utsikt mot Romedal og kirka
6. Starene Feltstasjon - NOF ringmerkingsstasjon for fugl
7. Hagan - Kryss på Starelva, sittebenk og postkasse med turbok
8. Harstadskogen - gapahuk ved en restaurert dam i skogen
9, Bjørby - gapahuk md bålplass ved en restaurert 600 m lang kvennveit. Lauvtrepark med 16 forskjellig treslag
10. Snippen - bålplass vest for Løkenkvern bru
11. Tofsrud/Skøyen bru - sitteplass 200m vest for jernbanebrua ved Skøyen
12. Fura moter Svartelva ved Hørsand
>>Les mer... [ 08.06.13 11:01 ]

Ilsengstiene Ridestier Hest
Ilsengstiene jobber med ridestier som er spesielt egnet for hest. Vi er ganske stolte både HHT, Ilseng IL og endel fra hestemiljøet som har jobbet for dette.
Juni 2014 ble en runde klar i Ilsengmarka. Den er merket på med orange skilt og teksten er: Ridesti Bjørnstadrunden. Kart og beskrivelse på ut.no
>>Les mer... [ 08.06.13 11:00 ]

Ilsengstiene Skiløyper og vinterstier
Ilsengstiene jobber også for å kombinere skiløyper og gåtraseer. Der turstiene er 2 m brede vil vi foreslå å lage et skispor og et gåspor i deler av Ilsengstiene. Følg med på www.ut.no >>Les mer... [ 20.05.13 13:11 ]Skiløper 2019
Oppdatert 02.02.2019
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Aktiviteter 2019
2019 blir et nytt aktivt år på Ilsengstiene. Her er noen av arrangementer, de eldste nederst.
Les mer...

kart Ilsengstiene 2019
Ilsengstiene har nå revidert kartet fra det kom i 2014. Det har naturlig vært endel forandringer som nå er tegnet inn fra vår kartprodusent Grafika.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Trekning nr 9 15.mai 2019. Postkasse Hagan bok nr 7 15.11.18 Evy Hoel. Bok Farmenkoia nr 340 Karolinne Nydal. Ilsengstiene gratulerer med en billett hver til Kvennstuguteateret og forestillingen "Hu Dagmar" lørdag 8.juni
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med 20 km med sti så betyr vedlikeholdet alt. Støtten fra nærmiljøanlegg betyr at mye av utbyggingen dekkes, men ikke utstyr til vedlikehold.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-