www.ilsengstiene.no etableres
www.ilsengstiene.no etableres

av Hans Kroglund, 20.05.13 13:08


Kroglund media ved André Kroglund har laget www.ilseng.net i 2006 og lager tilsvarende hjemmeside for www.ilsengstiene.no
Vebredaktør blir prosjektleder Hans Kroglund

Hjemmesiden ligger under www.ilseng.net og det er Ilseng IL som betalte hjemmesiden
Utgiften ble på kr 6.100. I tillegg betales det en liten årlig sum for webhotell og dome

Nyheter blir forsøkt laget fortløpende
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=278