Om gjennomføring av prosjektet
Om gjennomføring av prosjektet

av Hans Kroglund, 20.05.13 13:10


Ilsengstiene er et samarbeid mellom Hamar og Hedemarken Turistforening HHT, Ilseng IL og 22 grunneiere. Etter at nærmiljøanlegg var godkjent i august 2013 ble et nytt arbeidsutvalg satt ned for å styre økonomi og nye investeringer.

Det består av fra høsten 2013 og varer til prosjektet blir godkjent ca 2-3 år
- Hans Kroglund, Ilsengstiene
- Børge Kristoffersen, Ilseng IL
- Margrete Ruud Skjeseth

Prosjektet starter med arbeidsutvalg 2013 til 2016
Det holdes grunneier møte der Herman og Thor blir med i arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av:
Hans Kroglund, Prosjektleder
Margrete Ruud Skjeseth, HHT ansvarlig avtaler og søknader
Jan Schrøder, ansvarlig kart og skilt
Herman Hørsand og Thor Holager, representanter for grunneiere

Forhåndsgodkjenning av prosjektet nødvendig
Jonny Rognlien utsteder en forhåndsgodkjenning 23.05.13

Prosjektleder lager arbeidsordre over det som skal kjøpes eller utføres
Arbeidsordre blir laget fortløpende og består enten av ting som skal kjøpes eller utføres. Da kan man i etterkant se om det er grunnlag for at eventuelt noen kan godtgjøres. Det er særlig de som stiller opp med maskiner

Oppdattert 3.11.2020
Det har blitt utarbeidet ca 100 arbeidsordre.
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=279