Ilsengstiene kart - 24.06.13
Ilsengstiene kart - 24.06.13

av Hans Kroglund, 24.06.13 21:04


Noen av traseene på kartet (vers.3) er nå klare og de er og blåmerket. Sløyfa-Skogstad-Elvevegen er ferdig. Videre over Horne Bru- Hornebakken (Holtet)-langs Starelva til Feltstasjon.
Fra Feltstasjonen og østover langs Starelva er ferdig, men brua ved Hagan er tatt av flommen

I tillegg er det ferdig fra Løken Bru over Bjørby langs kveinveita, langs jordet til Bjørnstadkrysset, over jernbanelinja og vestover til Ilsengmarka.
Pluss alle stiene i Ilsengmarka fra Idrettsplassen


Her er hele kartet. Dobbeltrykk for større version.

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=298