<font color=#CF2B3B>God Jul og Godt Nyttår</font>
God Jul og Godt Nyttår

av Hans Kroglund, 23.12.13 12:34


Ilsengstiene vil ønske alle turgåere, grunneiere, Ilseng IL, HHT og alle andre som har bidratt til at dette prosjektet har latt seg gjennomføre. Vi takker for innsatsen og ser frem til et nytt år der nye oppgaver skal gjøres.

Vi nevner noe som skal utføres i 2014.
1.
4 stk store infotavler skal planlegges. Den nye skiltmalen legger rammene for hvorden disse blir utført. Settes opp før 04.mai som er åpningsdag.

2.
Ca 15 stk A3 infoskilt skal planlegges/skrives/produseres og settes ut.

3.
Hestetraseer skal planlegges/utføres. I første omgang en sti fra Bjørnstadkrysset og nordover i Ilsengmarka. Vi skal forsøke å lage egne ridestier, merke de med "hestelogoskilt". Tegne kart og informere om dette også på www.ut.no

4.
Rydde traseer østover fra Bjørby/Simen Fådal til Fura Bru og til Hørsand Bru. Dette er de eneste traseene som det ikke er gjort noe med. Etter våren 2014 skal to bruer bygges der. Ca 300 m sti er ryddet med gravemaskin.

5.
På våren/forsommeren bør det sås i gress på de strekningene som gravemaskin har bearbeidet. Det gjelder strekningen ved Starelva, ca 1,2 km og fra Sløyfa til Løken Bru, ca 0,6 km.

6.
Farmen Gård har bestemt at de skal bygge opp igjen Farmenkoia. Den er planlagt stå ferdig til åpningen den 04.05.2014

7.
Ca 600 m med gjerde skal settes opp øst for Fura Bru mot Svartelva og til Hørsand Bru hos Herman Hørsand

8.
Flytte gjerde sør for Løken Bru mot Gryta

9.
Diverse forbedringer må en regne med.

10.
Offisiell åpning den 04. mai 2014. Program må planlegges


Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=342