Ny bru ved Tranholen 2014
Ny bru ved Tranholen 2014

av Hans Kroglund, sist oppdattert 05.010.2014, 27.09.14 22:55


Lørdag 04.10.2014 var alt klart for å få bygget den nye brua over Starelva ved Tranholen ferdig. To traktorer var bestilt, en på hver side av elva. Thor Holager på østsiden, Nils Arne Bryhn på vestsiden og sammen dro de fem stk 10 m lange sorte stokker over elva. To ble lagt motsatt vei, høyden justert, skråbru ble tilpasset og seks brubyggere kunne avslutte fornøyd ved 15.00 tiden lørdag ettermiddag.


Nils Arne Bryhn hjalp til med å få stokker over elva


Stolte brubyggere, Hans Kroglund, Bjørn Nordal, Thor Holager, Kristian Østberg, Hans Moe og Sverre Iversen
Det ble lagt grus inntil "kjørebrua" på hver side og nå kan beitepusser også kjøre på vestsiden av elva.Tilførselsveien måtte flyttes noe for at traktoren skulle komme rett på brua.

Videofilm av Tranholen bru ca 5 min
www.photos.google.com


Opprinnelig tekst. Litt historie
Mai 2013 var det en stor regnflom og mange eksisterende bruer ble skadet. Slik var det også med trakorbrua ved Tranholen som går over Starelva. Etter lang tids vurdering er det blitt bestemt at det bygges en bru ved siden av. Arbeidet er godt i gang. Det er grav ned 3 solide rundstokker 90 cm ned i bakken. Spennet blir 9 m og 5 stokker a 10m over elva.
Ilsengstiene bygger brua ca 60 cm over bakken og tror det skal være nok. Er brua for lav bremser brua vannet og lager understrømmer som fjerner jorda rundt fundamentene. Da havner brua uti elva til slutt.29.09.14 Stokker og strø er på plass.24.09.14 Rundstokker blir til fundament
Hans Moe, Bjørn og Kjetil Nordal, Sverre Iversen og Hans Kroglund kappet rundstokker , borret hull og fikk de på plass. Brua blir 2,8 m bred og tverrstokken ble laget 3,4 m. Det blir 30 cm tilovers, det kan brukes til eventuelt feste om brua må heves om noen år.

Kjetil borer hull i midten som skal passe til 16 mm kamstål i bunn av fundamentet.


19.09.14 Graving av hull til fundament
6 stk hull ble gravd 90 cm dype. Det ble støpt en plate i bunn og satt ned 16 mm kamstål i midten18.09.14 Klargjøring av plassering av bru
Ilsengstiene hadde grunneiernes tillatelse til å bygge en ny bru. Sverre Iversen og Hans Kroglund forberedte til dugnad onsdag den 24.09. Vi fikk bringebærklatt unna og bestemte hvor 3 stk fundamenter skulle stå på hver side.


Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=370