Nye tak på gapahuken på Bjørby
Nye tak på gapahuken på Bjørby

av Hans Kroglund, 07.09.17 09:47


Gapahukene på Bjørby ble laget av daværende gårdeier Karen Sigrid og Trond Vidar Vedum tidlig på 1990 tallet. Heldigvis for dem og Ilseng ble kvennveita restaurert og ikke fylt igjen. Det var vanlig å opparbeide slike områder til produktive jorder. Sett i etterkant er alle glad for at dette ble et turområde med rasteplass, kvennveit og dammer. Tidens tann hadde tæret på takene og de måtte utbedres.

Nåværende eier Trygve Magnus Slagsvold Vedum har gjort denne delen av gården til en del av Ilsengstiene og er da tilgjengelig for alle. Da er det bare rett og rimelig at Ilsengstiene bidrar med vedlikehold.
Dagen 5 og 6 september ble satt av til dugnad. Pensjonistene som bidrar har det travelt og derfor måtte vi bare ta til takke ikke alt for bra vær og utføre arbeidet.

Tusen takk til dugnadsgjengen som denne gang av Sverre Iversen, Hans Moe, Trond Vidar Vedum, Jacob Mutabazi og Hans Kroglund.
Skilt for norske treslag satt opp
Langs Kvennveita har Trond Vidar plantet de fleste norske lautrærene og Ilsengstiene vil merke og opplyse om hvor de står. Det kan være vanskelig for den vanlige turgåer og skille de fra hverandre.
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=423