Ilsengstiene ryddet vindfall høst 2018
Ilsengstiene ryddet vindfall høst 2018

av Hans Kroglund, 24.10.18 19:25


Mjøsen Skog har hugget i Farmenskogen vinteren 2018. Det ble satt igjen endel frøfurutrær på de åpne hogstflatene. Det har vært noen dager med sterk vind sommeren 2018 og det blåste ned ca 60 furutrær.

Oppdatert 17.09.19 HK
Spørsmålet ble, hva med alle trærne som hadde blåst ned? Ble de bare liggende å råtne ned? Kostnaden for grunneier
for å ta ut små mengder tømmer, er svært stor. Derfor ble resultatet at Ilsengstiene kunne få tømmeret mot å ta det ut av skogen.
Et møte med aktuelle dugnadsgutter avklarte at dette skulle vi klare å få til.

Ilsengstiene har disse pådugnadslista
Anders Andersen, traktor og gravemaskin. Rune Lund låner bort henger med klo til Anders.
Lars Lien, har traktor og gravemaskin om nødvendig
Simen Fådal Stenseth, traktor med vinsj
Kjell Erik Kristiansen, motorsag
Bjørn Nordal, motorsag
Hans Kroglund, motorsag

Kjell Erik deler opp i riktige lengder


Økonomi
September 2019 kom oppgjør fra Mjøsen og resultatet ble ca 37 m3 med sagtømmer til en verdi av kr 16.995. Så trekkes det en skogavgift på ca.kr 3.0000. Netto fra Mjøsen bklir kr 12.799 Det blir noen utgifter til drivstoff til traktorgutta


Fremdrift høst 2018
Mandag 22.10 var 4 mann i sving med rotkapping og Anders lagde "trakorvei" med gravemaskin fra stien slik at vi kan komme nærmere trærne.

Bilder av tømmerhugging
www.photos.google.com
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=441