Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Finansiering og økonomi for Ilsengstiene

av , 21.12.18 09:27


Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert på og økonomien er til utvikling og vedlikehold . Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.

2019 Nye bord og gapahuker
I året 2019 vil vi bruke penger som vi har mottatt i 2018
Ny gapahuk på Farmenkoia 5 x 2,5 m. Bestilles fra Løten Bygdesag
Vi tilbyr 1. og 2. Romedal speidere materialer til gapahuk for folk og ved på speiderplassen Holtet ved Horne. Ideen er at de skal sette opp den selv, men vi holder materialer. Avgjøres med foreldre febr. 2019
5 stk utebord kjøpt på Ilseng Fengsel sttes ut. 2 stk på Farmenkoia, 2 stk på Starene Feltstasjon, 1 stk på Speiderplassen

2018 Lauvtrepark, klatretårn, klatrepark, ny do Bjørby
Gaver og priser i 2018, inntekter

Minnegave fra Hans Moe sin begravelse kr 13.000
Stange Romedal støtte til lauvtrepark kr 15.000
Stange Idrettsråd støtte til Barnas turlag kr 15.000
Ilsengprisen kr 2.500 - kr 140 til is. Netto til Idrettslaget kr 2.360
Ilsengstiene får 2 pappruller av Knut Nyborg, verdi kr 3.000 ti vedgapahuk Bjørby
Rydde 5km sti etter at Mjøsen hadde kjørt ut tømmer kr 2.520
Hugging av vindfall i Farmenskogen, leveres som tømmer, ca 60 trær. Blir inntekter i 2019

Utgifter 2018
Utedo på Bjørby kr 6.500
Nye trær, eik, hassel og bøk kr 4.000
Klatretårn og klatrepark oppgradert med div. materialer og tauverk kr 5.000

2017 Ilsengstiene tar på seg jobb, setter opp hagegjerde
Ilsengstiene tar en dugnad og setter opp et villagjerde og tjener kr 6.000
Ilseng Masin lager og gir bort bålstativ til Snippen

2016 og 2017 rette opp Fura bru, Snippen og nye tak Bjørby
Vi søkte og fikk fra Østli Eiendom kr 20.000, Ilseng Arbeiderlag kr 6.000, Bamsebo bhg kr 3.400 og salg av Einar Sigstad bok kr 2.500.
Utgifter var Fura bru kr 5.000, Snippen kr 4.000, nye tak gapahuker Bjørby kr 10.000, ny kantklipper og bensin kr 3.000, gammel bru Tranholen kr 1.000

2013 Beitepusser, gressklipper og hjemmeside
Beitepusser kr 42.500, gressklipper kr 8.000, hjemmeside kr 6.000 og 5 stk rastebord kr 10.000
Dette blir betalt med gaver Lions Romedal kr.20.000, Stange Romedal Brannkasse kr 25.000 og Ilseng Arbeiderlag kr 15.000

2013 til 2015 Skilt Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen
Det er vedtatt ny merkemal som Ilsengstiene følger. 4 stk A0 tavler, 15 A3 karttavler, 35 A3 infotavler og ca 200 treskilt
Total kostnad skilt kr 130.000

2013 til 2015 Nærmiljøanlegg Stange kommune og Norsk Tipping
Det er inngått 20 års kontrakter med 20 grunneiere. Ilsengstiene har ca 25 km merkede tier, ca 1/2 parten nye. Mye er i kulturlandskapet bearbeidet med gravemaskin for å kunne kjøre med beitepusser for vedlikehold. Det er bygget 12 nye bruer over 4 elver, fra 6 m til 18m.
Total kostnad ca kr 300.000 tippemidler.
I tillegg kommer dugnadsarbeid til flere ca kr 200.000

2013 til 2014 Farmenkoia SMIL midler
Ilsengstiene forsøkte å finansiere hele prosjektet med SMIL midler (Spesielle Midler I Landbruk). Det viste seg ikke som noen god måte å finansiere et stort prosjekt på. Midlene hører hver grunneier til og utbetalene er mellom 30 til 50% av budsjett. Til å begynne med var det det Ilsengstiene som administrerte utbedring av Farmenkoia. Kostnadene ble mye større enn budsjett. Heldigvis løste dette seg da Farmen gård tok over og fullførte restaureringen av koia.

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=445