Arbeidsutvalgsmøter AU
Arbeidsutvalgsmøter AU

av , 27.12.18 14:35


De sentrale involverte inviterte til grunneiermøte og der ble Thor Holager og Herman Hørsand klukket ut fra grunneiere til å være med i AU. Vi har hatt endel fellesmøter, endel telefonmøter og avklaringer på epost. Trygve Bekkevold ble også invitert fra Ilseng Fengsel, men fengslet takket nei til å være med.

Møte hos Hans Kroglund den 30.04.13
Tilstede. Jan, Margrete, Herman, Thor, Hans. meldt forfall Trygve.

Punkter som var under drøfting
Stivalg
Lageråa: Vi går på Vestsiden av Lageråa fra Ilseng Gård mot Ilseng. Ny bru ved Jernbaneundergangen.
Uavklart med Torleif Gjestvang om å gå 75-100m på vestsiden av Lageråa sør for jernbanen. En Carl Knoff har utalt seg som ornitolog. Mulig vi kan bare holde oss på østsiden av Lageråa til Smiuvegen.
Ny trase fra Lukasen over jordet og til "vaskeplassen" ved Lageråa. Ny bru. Svein Arve hugger og gjør klar for bru.
Slagsvold: Vi sløyfer "kugrinda" (90 gr svingen) og går forbi det gamle huset nord for Slagsvold.

Hol/Kvæka.
Jan og Hans var på befaring med Olav Glærum. Han har hugget tømmer helt fra Thoralf Gjestvang og det er "fremkomlig fra Gollersrudkroken og til Kvæka. Dette må vente til netse år. En liten utforring med tillatelse på "Ilsengsiden"?

Bruer over Lageråa.
1. Trygve Bekkevold hadde tegnet forslag med en "A" som skrues sammmen i toppen
2. Hans tegnet forslag. 2 stokker som løftes opp av en "liten A". Noe enklere forslag.
Hans har laget en "model" av sitt forslag. Forslaget er verifisert med Bjørn Nordal, han synes brua ser grei ut. Forslaget er også lagt frem for Odvar Engen. Hvis brua blir "svai" avhenging av tykkelsen på stokken,så kan "fagverk" benyttes mot rekkverket. (skråsverter 48x146 (2"x6"))
Han anbefalte 48x96 som gåbord.

Hans har hatt møte med fengslet som vil bygge bruer. Vi må tegne og stå ansvarlig for dimensjonering. Hans tegner på noen flere detaljer på sin tegning.

Materiellinnkjøp
Ilseng Il har konto hos Monter på Stange.
Alle innkjøp merkes med Ilsengstiene og navn der det brukes (eller nr i følge tegning)

Regnskap.
All betaling inn/ut går via Ilseng IL som har eget regnskap for Ilsengstiene.
Spørsmål kan stilles til Børge Kristoffersen

Ilseng Fengsel betingelser.
Tar betalt for å jobbe/rydde kr 150 pr mann pr dag + utgifter til materiell som besin osv.
Hvis de hugger trær så ønske de det som ved, men det er opptil grunneier.

Rydding hos Øvergaard.
Hans hadde forslag om at vi skulle prøve Ilseng Fengsel der, men det må vente grunnet ny søknad til Stange Kommune

HA repotasje.
Vi prøver å time det til vår første dugnad 13.06.13

Hjemmeside under Ilseng.net
Ønskelig med en egen side, se eget vedlegg forslg til menyknapper
Kroglund Media som driver Ilseng.net pleier å ta ca kr 4000 til 5000 for en hjemmeside.

Nytt etter møte. Søknad om støtte Nærmiljøanlegg
Veien blir til underveis. Margrete og Hans har vært hos Else Bjørke i Stange kommune. De anbefaler oss å søke om midler for Nærmiljøanlegg. Meget gode sjanser for både kommunal støtte og Nærmiljøanlegg.
Fremdrift der er at Stange kommune og kommunegartner må godkjenne søknaden. Det bør gå greit og må være iorden før vår første dugnad den 13.06.
En ekstern person må skrive under "at dette ser ok ut". Hans har spurt Olav Frang og det vil være en god løsning. Margrete og Hans ordner

NB! Nærmiljøanlegg krever 20 års binding. Skal vi sende ut en ny runde til grunneiere?

Første dugnad.
torsdag 13.06.13 Påmelding til Jan. Kunngjøres via HHT og Ilseng.net


Margrete, Jan og Hans ordner kart og søknader nå rundt 17.mai.

mvh
Hans Kroglund
994 05 214
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=449