Stifaddermøte 24.02.2022 (for 2021)
Stifaddermøte 24.02.2022 (for 2021)

av , 23.12.22 16:46


Endelig kunne vi ha et stimøte med stifaddere, dugnadskarer, Ilseng IL og HHT leder
Mange usynlige hjelpere
Hans takket alle for innsatsen slik som kveldens kakebaker Liv Grete Grønvold.

Hei alle sammen.
Følgende møtte
Leif Erik Grønvold, Thor Holager, Bjørn Tore Johansen, Steinar Johansen, Lars Lien, Morten Paulsen,Børge Kristoffersen; Lars Lien, Steinar Johansen, Odd Vold, Kjell Erik Kristiansen, Bjørn Solbergsæter, Margrete Ruud Skjeseth, Hans Kroglund


P-plassen ved Løkenkvern bru
Tor Bjørke som brøyter P-plassen ved Løkenkvern.
P-plassen ved Horne bru
Bjørn Solbergsæter rydder langs Hornesvingen.Vi ble enige om at parkeringsforhold må taes opp med kommunen.
Ved fra Ilseng Gard
Bjørn Tore Johansen hentet 3 storsekker med ved som vi fikk av Arne Borud. Han kjørte en storsekk til Starene Feltstasjon, en til Snippen og en til gapahuken på Bjørby.
Farmenkoia med nye koie ansvarlige
Det er skiftet koieansvarlige på Farmenkoia. Takk til Nina og Svein Arve for jobben de har gjort, og velkommen til Liv Grete og Leif Erik som tok over ansvaret i desember 2021
Takk til alle dere andre
Så har vi alle andre som rydder stier og hugger ved til den stor gullmedaljen. Takk til alle dere.
Litt om hva som skal skje fremover
Pølsefest på Bjørby
HHT spanderer pølser en tirsdag kl.12 i mars ved Bjørby som takk for veden vi har fikset der. Alle er velkomne, også de som ikke har vært med og ordnet ved. Pølsemaker Ole Poulsen ordner det praktiske.

Ved til Farmenkoia
Leif Erik tok på seg jobben med å kalle inn til dugnad på Farmenkoia Svein Arve har laget noen res av bjørk mellom Farmenkoia og Vaskeplassen.
Ny trasé ved Skøyen. HHT dugnad tirsdag 19.04.22 kl 18.
300 m ny trase ved skøyen mot jernbanebrua over Fura. Jan S HHT Stange krets, har har satt opp dugnad der Da kommer det folk fra Stange og vi stiller også med mannskap. Det blir Fysakpost der i år, som en av 10 turer i Stange

1.mai Søndag HHT fellestur
Det blir fellestur med oppmøte på Idrettsplassen. Vi går rundt om Skøyen og Fysak posten
4. mai Onsdag Kvennstugua på Ilsengstiene
kommer Kvennstugua på tur kl 18
7.mai lørdag på Bjørk.
Aruna på Bjørk er organisert også med en stor grad av frivillighet. De ønsker at Ilsengstiene kommer og forteller om Ilsengstiene.
8.mai søndag Ilsengløpet
Første løp på 2 år
22.mai Søndag Klevfos og Kristian Lien stien. Frivillighetens dag for HHT
HHT slår på stortromma og det blir HHT sin offisielle FRIVILLIGHETSDAG i 22. Det blir åpning av den nye brua, tur på Kristian Lienstien og 10 års markering for gjenåpning. Forestillingen "Arbesdager" spilles uten inngangspenger. Kulturminister er invitert og kommer

Hornebakken
Det ble en flott åpning av Hornebakken 13.02.22 med Barnas Turlag og Romedal Bygdekvinner med 50-60 deltakere. Tord lurte på hvordan det gikk en en utedo der. Det spørsmålet var oppe da de 2 gapahukene ble laget. Det kan da se ut som Tord gir tillatelse til å sette opp en utedo i skogkanten på Speiderplassen. Vi avtaler møte med Elisabeth Horne på våren om saken.

Rensing av øverste dam på Bjørby
Det ble igjen et lite felt med bunnplanter og hvis det kommer opp noe nytt som vi ikke fikk med, så tar vi en dag på sommeren med god temperatur i luft og vann.
NB! Vi skal ikke rense alle dammer som gror igjen.

Tømmervase oppstrøms inntak til kanalen i Svartelva.
Svartelva deler seg 100 til 200 m ovenfor inntaket. Der ligger det nå en ny stor tømmervase over hele lilleelva. Den må fjernes med gravemaskin og klo. Simen har vurdert hva som er best her.
Simen har foreslått følgende
1. Vi har kontakt md Arne Mengshol, han er grunneier
2. Vi tar kontakt med Trygve Vedum
3. Vi har kontakt med NVE
4. Vi får Trond Ruud Olsen på befaring, han utarbeider en pris
5. Simen kan utføre dette på dugnad med Trond sin maskin
6. Vi søker NOF Våtmarksgruppa om de kan ta kostnaden

Hattmakerbekken bru
Det har vært 2 beverdemninger i denne bekken som har gjort at vannet tok en ny vei og delvis ødela fundamentet. Simen vet hvordan dette kan repareres. Han sier fra når en rep. kan utføres og vi helper til.

Generelt vedlikehold
Leif Erik beiset alle bord i 2021

Hvordan organisere fellesdugnader?
Leif Erik oppfordret alle til å se på sine strekninger om det trengs rydding" utenfor stien slik at det kan bli en fellesdugnad
Vi har dugnader på dagtid. Fint for oss pensjonister, men utelukker de som fortsatt er i arbeid.
Vi ble enige om å forsøke noen lørdager
Lørdag den 23.04 kl 09 på klubbhuset
Lørdag den 30.04 kl. 09 på klubbhuset
Litt ettersom hvor mange som kommer, så finner vi gode prosjekt her
Nytt kart våren 2022
HHT har jobbet frem nytt kart. En stor jobb. Det er Margrete og Jan som har gjort den jobben. Jeg har vært med på noen møter for å få med alle rasteplasser og koordinert skiløypene med løypekjørerne. Dette blir et brettet gratis kart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Romedal til Klevfos
Postkasser ved Hagan og Farmenkoia med turbøker.
Vi har blitt enige om at disse turbøkene ikke har så stor betydning som da stiene var nye. Margrete fikk med seg postkassa fra Farmenkoia. Den ved Hagan står foreløpig
Inntekter til vedlikehold
Børge lager et nytt Vippsnr for Ilseng il, Ilsengstiiene Da kan det søkes også på Ilsengstiene og få treff. Børge har fått inn vipps helt opp i 400 til 500 kr. Hans lager nye plakater med nytt nr
Redskap og redskapsbu på idrettsplassen
HHT og Ilsengstiene fikk ca kr 30.000 til utstyr for en stund siden. Det er behov for utstyr for Lageråarunden. Leif Erik sa vi kan avstå en kraftig sag med blad
Den viktige beitepusseren
Thor kjører beitepusser, den jobben skal vi være glad for. Thor kan fortelle hvor mye kan kjører
Vedlikehold langs kanalen på Bjørby
Jacob gjør en kjempejobb med å klippe gresset langs kanalen. Han bruker vanlig liten gressklipper som tilhører Bjørby? Ilseng Vel har en sitteklipper som Jacob har sett på. Hvordan er status der? Hans Spør Jacob hvordan dette går.
Plenen på Starene Feltstasjon
Ilsengstiene klipper plenen der for NOF mot at utedoen er åpen. NOF kjøper bensin til Idrettslagets gressklipper. Det er jeg som klipper der. Jeg kunne trenge en avlastning der når jeg er borte på ferie. Det tar ca 1 time å klippe. Av og til klipper jeg stien til Hagan mellom kjøringen til Thor med beitepusser.
Leif Erik kan avlaste Hans

Stifaddere.
Dette fungerer ganske bra. Leif Erik har klippet for Rafael og vi setter opp han som stifadder mot Skøyen.
Hans tar kontakt med Rafael.
Morten tar med seg den nye ekstra strekningen til jernbanen Fura bru
Er det behov for blåfliser så tar Jan med det den 19.04.22 til dugnad ved Skøyen.

NB! Det er viktig å si ifra om en ikke har mulighet for vanlig vedlikehold på sin strekning, så vi kan finne andre til å klippe
Margrete kom med rosende ord
Margrete får mange gode tilbakemeldinger om flotte stier. Så selv om oppgavene er mange, må vi ikke glemme at dette er veldig bra. Så ambisjonene må heller ikke bli for store. Hun synes vi gjør en strålende jobb. Takk til alle, også Margrete og Børge som er viktige i "kulissene".
Stifadderliste og kart.
Jeg skal lage et nytt kart, få med flere detaljer, men vi får bruke dette her så lenge
Det tok noe tid å få referatet ut til dere, det kom et kjent virus på besøk til meg like etter møtet.
Vi har bensin på klubbhuset, bare ta kontakt
Er det feil eller andre ting bare ta kontakt

mvh
Hans Kroglund
994 05 214
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=489