• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Strekning Gjerde (Skøyen) til Hørsand Bru
Publisert av Hans Kroglund [26.03.14 19:51]
Utskriftsvennlig sideØst for Breidablikk skole og Bjørby mot Skøyen, der kalles det Gjerdet. Strekningen østover mot Fura bru forbi pumpehuset til Øvergaard og til Hørsand bru, hadde sin første dugnad 22.03.14. Hele turen på ca 2 km går langs Svartelva og Fura. Begge elvene ble på denne strekningen senket på 1980-tallet for jordbruket. Heldig for Ilsengstiene, da kan stien går på en rygg langs elvene. Men det må ryddes og bygges to bruer.


Bildet over. Jan Schrøder er på befaring og må balansere over en "midlertidig" bru over fiskeveita

Oppdatert 09.08.14
Fra Fura Bru til Hørsand bru har bonde Herman Hørsand startet en stor jobb med å sette opp 600 m gjerde. Dette er beiteområder for ku og det store spørsmålet er hvordan lage dette fleksibelt. Beitene skal deles opp og kua skal ha tilgang til drikkevann fra elva. Herman lager 4 stk Y-porter ved brenneriruinene. Der blir det en korridor som stien følger i ca. 100 m. Det at kua har tilsvarende lang strekning mot elva.
Herman har valgt Y-porter og vil legge isolert strømtråd i bakken. Turgåeren må passere beite og det blir ca. 10 m til neste port.

Herman setter gjerde oppå ryggen. da får kua skygge under busker og holder vegetasjonen nede på den siden mot beite. Det reduserer arealet som må vedlikeholdes.
En rygg av elvemasse å gå på langs Svartelva


Fura bru


Oppdatert 28.04.14
Fiskeveita ble brukt til å fange fisk.Ble bygget tidlig på 1800-tallet og gravd ut for hånd.
Den nye brua ble ferdig bygget lørdag 26.04.14.


Derfor ble det skaffet til veie fire solide Ilsengkarer.
Fra venstre: Odd Vold, Sverre Iversen, Bjørn Nordal og Kjell Erik Kristiansen


Grunnlag for brua ble laget av Kåre Juvkam og Hans Kroglund


Oppdatert 20.03.14
En bru er bygget over Hattmakerbekken. Utført den 04.04.14 av Odd Georg Vold og Hans KroglundStrekningen er nå ryddet og blåmerket. Herman H har pløyd opp jordene inntil stien og beite vil være klart ca 15.juni 2014. Før det skal nytt gjerde på plass og en "sluse" der kuene skal ha tilgang til drikke i elva.

Her blåmerker Jans Schrøder stien.


Øst for Fura Bru, Hørsandsiden
På Hørsandsiden har Herman Hørsand startet hogging av tildels store trær. Deler av strekningen på ca 800-900m trengs det lettere rydding. Men det trengs etterhvert gjerde på store deler av strekningen og sluser slik at dyra kan komme ned til vannet.

Fura renner inn i Svartelva

Kart og merking fra Hørsand bru


Rydding av sti mellom fiskeveit og Fura bru på Skøyensiden
Lørdag 22.03.14 møtte 4 mann opp hos Simen Stenseth Fådal, Svein Tore Telebon, Jan Yngve Olsen og Hans Kroglund. Det er nå kjørt materialer til Simen som skal kjøre det ned til Svartelva. Desverre så kom teleløsningen alt for fort på slik at frossen mark savner til denne fraktingen.
Det ble lagt ut noen midlertidige 4"x 8" for å komme over fiskeveita. Det ble brukt 2 motersager og 2 ryddet unna og etter en formiddagsøkt var vi fremme ved Fura Bru

Svein Tore Telebon og Jan Yngve Olsen lager midlertidig bru over fiskeveit<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-