• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Vannveiene, kanal og dammer på Bjørby
Publisert av Hans Kroglund [09.11.20 21:45]
Utskriftsvennlig sideDet er et omfattende vannsystem fra Svartelva til kanalen og dammene på Bjørby. Her vil vi forsøke å gi besøkende innblikk i dette flotte området. Å lede Svartelva inn i en kanal for å forsyne en gård med vann eller til en mølle eller sagbruk, det er nok gjort i mange hundre år. Å få dette til å fungere med varierende vannføring har nok alltid vært utfordrende og det er det fortsatt. Se oversikt over vannets gang fra inntak til utløp.


Bilde over.
Bildet er fra 2016 og viser Trond Vidar, Trygve Magnus og Jacob til høyre ved kanalinntaket i lille Svartelva.

Inntaket har tettet seg og Trygve Magnus passer på at far ikke faller uti inntaket. Røret må renses med en stake på ca 16 m. Med Svartelva kommer det mye lauv, kvist og store trær. Dette er en tung jobb og inntaket bør få en annen form.

Oversikt over vannveier på Bjørby
Først viser vi sammenhengen mellom alle vannveiene langs kanalen


Historie om kanalen eller kvennveit (på dialekt)
I 1796 solgte Berte Larsdatter Berg deler av gården med dagens navn Bjørby. Betingelsen var at det skulle bygges et kvenbruk kjent senere som Løkjakvenna Mølle eller Berg Mølle. Kanalen er altså håndgrav for over 200 år siden. Mølledriften ble avsluttet på 1950-tallet og mølle revet på 70-tallet

1990 Kvennveita restaureres og dammer bygges på Bjørby
Det meste var grodd igjen på 40 år. Det var planer om å fylle igjen den gamle kvennveita for å utvide jordet og få dyrket areal. Heldigvis ble ikke det noe av på 1970-80-tallet. Trond Vidar kom inn på gården, giftet seg med odelsjenta Karen Sigrid Slagsvold. Trond Vidar så potensialet i å restaurere området. En arbeidsgruppe hos ASVO hugget trærne mot å få det til ved. En gravemaskin grov opp kanalen og lagde tre dammer. De ble forsynt med vann fra kanalen. Vi kan idag takke Trond Vidar for den fremsynte holdningen han hadde til natur, våtmark og fugl.

300 mm rør med ventil forsyner kanalen fra Svartelva ved vann
Det er gravd en fordypning i lille Svartelva der kanalinntaket er. Et 300mm rør med en lengde på ca 16m forsyner kanalen. Det er montert en stengeventil på røret for vedlikehold av kanalen. Lille Svartelva kommer rett inn der med lauv, trær og kratt og tetter røret.
Inntak i oktober 2020


Vedlikehold med hjelp av stake opp rør29.05.2016
Trond Vidar har da laget en "stakeplanke" som er like lang som røret ca 16m. Den ble brukt til å å stake opp røret. Dette var krevende og Trond Vidar har brukt vadere for å få til dette.

2016 Lille Svartelva er tettet igjen av trær og busker


Der Svartelva deler seg setter trær seg fast over tid. Hele denne tømmervasen forskøyv seg til lille Svartelva og stengte elveløpet. Det kom da for lite vann til kanalen

2016 Gravemaskin fjerner tømmervase og lager barriere

Ruud Olsen ble kontaktet og Olav Nymoen kom og fikk løftet tømmeret opp på land. I tillegg fikk kan lagt steiner uti Lille Svartelva som en barriere mot inntaket og høyne nivået i elva ved inntaket. Dette fungerte ganske bra. Vedlikeholdet ble nå å fjerne lauv, kvist og trær ved steinene. Det er tross alt lettere enn å stake opp røret.

2018 Tørkesommer lite vann i Svartelva
På nytt har det samlet seg tømmer ved dele i Svartelva.

Sommeren 2018 ble den tørreste siden 1946 og vannstanden i Svartelva var lav. Neste gang vi har en gravemaskin tilgjennelig må det lille elveløpet senkes for å få mer vann inn.2019
På nytt har det samlet seg en tømmervase ved elvedelet. Det renner vann forbi, men denne må fjernes


2020 Tømmervase på flyttes igjen der Svartelva deler seg
Ruud Olsen med maskinkjører Simen Fådal vedlikeholdet den private dammen på gården. Da benytter de seg av maskinen og fjerner tømmervasen (se bilde fra 2019). Samtidlig senker Simen elveløpet og nå kommer det mer vann inn i kanalen.

Nå vil tiden vise om lille Svartelva er senket nok. Svaret får vi ved veldig lite vannføring.

2020 Øverste dam har grodd igjen. Restaureres
Lite vannføring over flere år samt at dammen er ca 30 år har gjort at øverste dammen har grodd igjen. Det var på tide å rense dammen. Lars Lien har utført arbeidet på en flott måte med sin lille gravemaskin. Først ble tilførsel fra kanalet tettet, så ble vann pumpet ut før Lars har gravd opp alle røtterVåren 2021 blir kanten på dammen pyntet og det såes gress
Det var nødvendig at den bløte massen får ligge å tørke til våren før sluttarbeidet blir gjort


<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-