• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


2021.Ny bru på Klevfos
Publisert av Hans Kroglund [31.10.21 20:46]
Utskriftsvennlig side

Eksisterende bru over Svartelva på Klevfos er endel av demningen. Og den trenger vedlikehold. Det er en omfattende operasjon og er kalkulert til noen millioner. De pengene finnes ikke enda. Til neste år er det 10 års jubile for gjenåpning av Kristian Lien stien. Det utløste om det var mulig å lage en erstatningsbru over Svartelva.


11.05.21 Befaring. Mulig å lage en ny bru?
Margrete i HHT innkalte til befaring. Det var 5 stk som møtte, Katrine Aursand Ådalsbruk Vel, Jarl Holstad leder Klevfos, Jan Schrøder HHT Stange, Margrete Ruud Skjeseth leder HHT, Lars Lien og Hans Kroglund.
Det var to forslag til løsninger.
Katrine er pensjonert arkitekt og kjenner Moelven og hadde forespurt dem på en 15m limtrebru.
Ilsengstiene med Lars og Hans så mer på en rundstokkbru slik som alle bruene på Ilsengstiene er laget etter.

19.05.21 Lars og Hans sender over forslag og tegninger
Tegninger utarbeides. Det er tenkt brukt en øy i Svartelva slik at brua kan deles i to. Hver del blir 11 og 15 m lange stokker. Da står fundamentene godt på land. Trærne på øya har ingen merker etter isgang. Sannsynligvis brekker isen opp ved demningen. Den setter seg nok ikke fast før lenger ned i elva. Ny bru er ca 200m nedenfor eksisterende bru.


15.06.21 Nytt møte for å velge løsning
Katrine har med pris og tegninger fra Moelven. 15m med limtredragere koster ca kr 200.000. I tillegg kommer fundamenter og montering. Sluttpris blir da mellom kr 400 til 500.000. Bru med rundstokk kommer på mellom 60 til kr 70.000.
Da ble valget enkelt.

Mange offentlig instanser må kontaktes
Veldig mange er involvert i prosessen. Finansieringen går greit. Klevfos og Løten kommune har fått bevilget tilskudd på kr 500.000 for å synliggjøre Munch i Løten med bl. a nye turstier.
Godkjenningen lar vente på seg, men i slutten av juni bestiller vi materialer som skal leveres i begynnelsen av august.

14.07.21. Vi setter opp midlertidige fundamenter som viser plasseringen
Vernemyndigheter etterlyser nøyaktig hvor kommer brua. Lars og Hans setter opp gjerdestolper og traverser som viser plassering og høyde over normalt vann nivå,


Onsdag 01.09.21. Da begynner vi bygging uansett om det er godkjent
Været er fint, det har vært lite regn så vannstanden i Svartelva er gunstig. Lars kjører ned gravemaskin den 31.08 og drar over de lengste stokkene.
Arbeidet går bra, lite problemer bortsett fra at Klevfos ikke fikk frem strøm den første dagen.


Fredag den 03.09.21. Klevfos har innkalt pressen
Stangeavisa, Østlendingen, Løten kommune, Klevfos og HHT er tilstede og orienterer om prosjektetTirsdag 07.09.21. Brua er ferdig
Vi har vært 3 og 4 mann hver dag og tirsdag den 7.9 er vi stort sett ferdige. Lars pynter med gravemaskinen onsdag den 08.09 området rundt der brua begynner på Klevfos siden. Røtter, småbusker blir kjørt bort.
Alle som hadde vært med ble innkalt til et bilde

Fortjent pause med dugnadsgjengen
Alle involverte møtte opp siste dg tirsdag den 07.09.21

Fra venstre. Lars Lien, Thor Holager, Margrete Ruud Skjeseth, Jan Schrøder, John Ole Gangnes, Aage Vaasasen og Hans Kroglund.

Faximile fra HA (dobbeltrykk for større bilde)


Flere bilder her og en video på 4.30 min
www.photos.google.com


<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-