• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Dette skjedde på Ilsengstiene i 2022
Publisert av Hans Kroglund [10.04.22 20:26]
Utskriftsvennlig side

Istedet for å lage en nyhet for alt som skjer så lager vi heller en "blogg" for noe av det som skjer på Ilsengstiene. Det nyeste øverst.


30.12.22 Bilder til de fleste hendelsene gjennom året 2022
www.google.photo.com


27.12.22 Speiderplassen
Et bilde for solen. Speiderplassen byr på sol året rundt bare det ikke er skyer


12.12.22 Frivillighetsfest Stangehallen
Ilsengstiene fikk Frivillighetspris for november av Stange kommune. De har delt ut en pris hver måned frem til oktober. Nå ble prisene for november og desember delt ut. November tilfalt Ilsengstiene, desember til Ralph Knutsen og matutdeling i Stange

Bilde. Ordfører Bjarne Christensen, Hans, Jacob og Carina Dybdal.

08.12.22 Mer flis til lysløypa
Herman Hørsand og Nils Arne Bryhn har kjørt 2 lass med flis fra Horne bru ut i lysløypa.

04.12.22 Lauvtrærne som er merket på Bjørby blir spist av bever
Bjørn Solbergseter har sett en liten bever i kanalen. Vi ser resultatet. Den har spist på endel merkede trær og kappet en ny osp (han hadde 10.000 vis andre å ta av). Jacob og Hans har satt netting rundt mange av dem. Hønsenetting fått fra Bjørby, Bjørn Solbergseter og Hans hadde noe i garasjen.

01.11.22 Ilseng Pluss samling hver tirsdag gapahuken Bjørby
Mest samling rundt bålet, men også noe aktivitet.

18.10.22 Nye krakker ved Løkenkvern bru
Jacob setter opp ekstra benker på3 plasser langs Svartelva sør for Løkenkvern bru mot bjørkealleen og en ved Løkenkvern bru

10.10.22 Tursti for Læringsverkstedet bhg
Møte med Statens vegvesen om trafikkforhold Jønsbergvegen. Det blir forslag om Tursti på jordet til Horne. Ny befaring med grunneiere. de er positive. Ilseng IL tar på seg å ordne dette. Søker om støtte Lions Romedal og Stange og Romedal Brannkasse. Hans har befaring med Elvia om felling av trær.

01.10.22 Kjøre flis til lysløypa
Ilsengstiene og Ilseng IL samarbeider om å kjøre flis til lysløypa. Ca 100 m3 fått fra Rokosjøsaga, betalt kun for kjøring 5 store konteinere. I tillegg er det flis på P-plassen ved Horne bru fått av landsstevne BU. 5-6 traktorer i sving og mange frivillige

01.10.22 Bjørn Tore selger ca 60 stk 60 l sekker med bjørkeved
Bjørn Tore har kappet , kløyvd, lagt i sekker og solgt sekkene med fin bjørkeved. Inntekt til Ilsengstiene kr 6.300

29.09.22 "Hjelpebru" for stien ved jernbanebrua Lageråa
Noe av kanten av stien hadde rast ut i Lageråa. Materialer kjørt fra klubbhuset av Kjell Erik med Lars sin traktor. Løsningen ble 2 stk 6 m gamle telestolper med gamle terrassebord oppå. Leif Erik og Hans

24.09.22 Skibru øst for Simen over Hatmakerbekken utbedres
Skitraseen øst for Simen går noe lenger nord enn Ilsengstiene. Brua over Hattmakerbekken er sannsynligvis over 50 år. 3 nye stokker og stø satt opp. Simen kjørte materialer inn med traktor. Hans hentet strø fr overskudd ny bru Klevfos. Simen, Leif Erik og Hans

15.09.22 Hornebakken akebakken planeres
Leif Erik og Hans planerer unnarennet. Det viste seg i vinter at de som akte sklei inn mot hoppbakken

24.06.22 Ny bru nord for jernbanen Skøyen over Hattmakerbekken
Leif laget en ny bru over Hattmakerbekken nord for jernbanen. Den gamle var laget av grantrær

15.06.22 Tak over nettvedkasser og ved flyttes fra bakken vedgapahuken på Bjørby
Sverre lager tak over to nettkasser på ca 1 m3

15.06.22 Ved under tak på Bjørby
Vi har satt på 3 stk planker på baksiden. Vi stabler ikke veden der lenger, kun kaster den inn under taket. Det er lavt under taket, derfor denne løsningen.

15.06.22 Ny hvilebenk ved Løkenkvern bru
Det er en del grupper som kommer ved en stor taxi eller en bil som leverer og kommer og henter på et senere tidspunkt. Da er det greit å ha en hvilebenk like ved P-plassen. Jacob og Hans ordnet dette

10.06.22 Generelt vedlikehold manuelt og med Beitepusser
Thor Holager kjører traktor med beitepusser 4-5 ganger i sessongen. Mauell klipping 3-6 ganger litt etter hva strekningen behøver.

10.06.22 Takrenner på Farmenkoia
Leif Erik har fått Sverre Iversen til å lage takrenner for å samme opp vann i en tønne. I tillegg slipper en at regnvann struper opp etter veggene. Vannet brukes til å vaske koia.

08.06.22 Farlig å kjøre beitepusser langs Starelva
Epost sendt til grunneier om det er greit å ta jord fra kanten og bruke den ytterst på kanten. Vi fikk låne bobcat av Steinar Johansen som ble kjørt Jan Erik Johansen som bor i Smiuvegen. Leif Erik og Hans stilte med spade.

07.06.22 Tak til Ved nettingkasser på gapahuken på Bjørby
Sverre Iversen lager 2 tak for å holde ved i kassene tørr. Materialer hadde vi til overs fra sist.

04.06.22 Farmenkoia div. utbedringer
Leif Erik har byttet bord som Margrete hadde fått tak i. Dette er pusset og lakert. Likeledes er gulvet vasket. Det har "hakk" etter piggsko som brukes om vinteren

04.06.22 Gamle stien med porter fra Løkenkvern bru sto åpen
De aller fleste bruker den nye stien, men noen bruker den gamle og portene lukkes av en fjær. Men det er mulig å ta den så langt opp at den setter seg fast i bakken og blir stående åpen. Dette bør en turgåer unngå og skjønne. Da kom det en ku på rømmen og Piet ble selvsagt arg for dette ekstraarbeidet. Jacob sperret md bånd og portene skrud fast

01.06.22 Ny gressklipper på Starene
Vi har brukt Ilseng IL sin gressklipper på plenen til Starene Feltst. Nå røk fremdriften igjen og vi fikk avtale med NOF, Våtmarksgruppa at de betaler for ny maskin. Hans K kjøpte en Husqvarna til kr 6.300 og sendte regningen til Helge Bryhni

22.05.22 Frivillighetens dag på Klevfos. Ny bru åpnes. Tur på Kristian Lien Stien
Det ble en flott dag på Klevfos der ca 400 møtte opp. Det var to forestillinger med Arbesdager, ny bru over Svartelva åpnet og tur på Kristian Lien stien. Samt masse aktiviteter for barn

23.05.22 Ny sti sør for Jernbanebrua Lageråa
Turgåerne fikk rett over jordet. Hugget flere trær og satte opp sperrebånd for å hindre trafikk over jordet. Leif rik og Hans. Steinar J kjører bort et gammelt nettinggjerde og stålplater for å rydde opp. Avtalt med grunneier.

19.05.22 Ny sti sør for Jernbanebrua Lageråa
Grunneier ønsket å utnytte hele jordet. Delen lengst mot jernbanen har vært en vedplass og stien har gått skrått over jordet. Nå er stien lagt i kanten på jordet

17.05.22 Vestli. En selvlukkende port måtte rettes opp
En stolpe var også råtten ved bakken Uyført av Hans

11.05.22 Nye skilt satt opp langs Kristian Lien stien
Jan, Lars og Hans satte opp nye infoplakater langs rute.

10.05.22 Ryddet trær ved Skøyen jernbanebru
Når Thor Holager er ferdig med å kjøre betepusser ved Skøyenjordet og skal opp den brakke bakken like ved brua, så er utsikten dekket av trær. Disse ble fjernet av Thor og Hans

12.05.22 Elvevegen. Gjerde holder på å falle ned
Vi henvender oss til Stange kommune da gjerde heller 77 cm inn mot vegen. Fare for at det faller ned på beboere og turgåere. Det hjelper. Grunneier retter opp gjerde etter henvendelse fra Stange kommune

10.05.22 Rettet opp brua over Hattmakerbekken
Beverdemninger har endret bekkeløpet to ganger og gjort at brufestene var blitt for dårlige. En midlertidig løsning har rettet opp brua. Utført av Simen, Leif Erik og Hans

09.05.22 Søknad om rydde trær ved inntaket på Bjørby sendt til NVE
Det er en stor tømmervase der Svartelva deler seg oppstrøms kanalinntaket. Vi ønsker en vurdering fra NVE

09.05.22 P-plass ved Horne bru
Stange kommune har gruset opp plassen og åpnet dn for biler. Forbudt for lastebiler og søppeltømming. Vi har sendt epost til Stange og om ønske å sette opp P-skilt. Steinar her kjørt dit ekstra gruslass. Hans har flyttet noe masse for å unngå dammer.

08.05.22 Ilsengløpet på Ilsengstiene
80 løpere deltok. Flott arrangement av Ilseng IL

04.05.22 Kvennstugua på fellestur på Ilsengstiene
ca 20 kom og ble med sentrumsrunden. P på Horne bru. Først over Grønvolden. Kafferast på Farmenkoia. Tilbake over Ilseng Gard

04.05.22 Opptur 8 klasse fra Løten til Ilseng
220 elever fra Stang, romedal og Løten deltok. Tur fra Løten sentrum til Ilseng Idrettspark der bussene hente elvene 13.30

01.05.22 HHT Fellestur på Ilsengstiene
Nok en flott tur i fint vær med 35 deltagere. Utvidet Skøyenrunde. Innom Furaelva jernbanebru der årets nye sti på 300m er ryddet som vi kaller Skøyen Trollskog.

30.04.22 Farmenkoia ved kappes og kløyves
Leif Erik hadde samlet sammen bjørk som var hugget ned rundt om kring i skogen så gran og furu kan vokse opp. Lagde ved at dette

25.04 Nytt brettekart og Ilsengstiene, Lageråarunden og Brynsåsen
HHT har jobber stadig med nye kart eller oppdateringer. Nå var turen kommet til Ilsengstiene, Lageråarunden og Brynsåsen. Kartet er trykket i 3000 eks og deles ut gratis på utvalgte steder. Kristian Lien stien er pusset opp og feirer 10 års jubile etter gjenåpningen i 2012

24.04 For mange biler parkerer i Hornesvingen
Traktorer med redskap har problemer med å komme frem. Vi kontakter Stange kommune og Bjørn Nordal som kjenner rette personer får fart på egn P-plass ved trafoen

20.04 Liv i froskedammen ved Starene Feltstasjon
Lørdag den 16april begynte livet i dammen og varte til og med fredag 22. april. Det ble sett oppmot 100 frosk samtidig

19.04 Dugnader på Ilsengstiene Trollskoen på Skøyen
17 stk HHT Stange hadde sin første dugnad for året her på Ilseng

23.04 Gapahuken på Ilseng Gard
Leif Erik, Trygve og Hans laget trapp i hele bredden av gapahuken og hugget ved

31.03.22 Nytt VIPPS nr for Ilseng Il, Ilsengstiene
Ilsengstiene har nå fått eget Vipps nr under Ilseng IL

23.03.22 Flomdammen ved Horne
Hit kommer trekkfuglene for å hvile seg og raste. 1000 vis av kortnebbgås kan komme og reise samtidig. Et mektig skue

22.03.22 Pølsefest gapahuken Bjørby for alle Ilseng Plass
Etter at en bjørk med diameter på 1m var hugget og delt opp, ble det pølsefest på dugnadsgutta, men også på alle andre som møtte opppå Ilseng Pluss sin faste tirsdagstreff

24.02.22 Stifaddermøte på Ilseng klubbhuset
Stort oppmøte, se referat under knappen Arkiv/møtereferat. Vi har ikke bilde fra dette møte, men vi bruker et bilde fra et annet stimøte.

22.02.22 Breidablikk barneskole 5-6-og 7 klasse i Hornebakken
Det var hopp og akedag i Hornebakken. De fleste hadde akedag, mellom 5 og 8 prøvd hoppbakken med langrennsski

13.02.22 Åpning av Hornebakken
HHT med barnas Turlag samlet mellom 50 og 60 til nyåpning av kombinert ake og hoppbakke

26.01.22 Ny dam ved Fura ved Skøyen?
Et naturlig bløthull ved Ilsengstiene, Trollskogen og Fura kan kanskje bli en dam. Befaring grunneier Kristine og Jan Schrøder. Noen dager senere med Trond Vidar, så med Trond Ruud Olsen og Helge Bryhni. Trond Vidar videresender tilbud fra Ruud Olsen til Innlandet Fylke for støtte.

11.01.22 kr 5.000 tilskudd fra Stolpejakten 2021
Stange kommune overførte kr 5.000 Bildet i albumet (se link øverst) er fra Stangeavisa

11.01.22 Bjørby Hugging av en stor bjørk
Denne helte innover over kanalen og stien. Dn ville blitt farlig om noen år. 1 m i diameter med rote. Det var ganske mye arbeid å få kappet den til ved.<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-