Ilsengstiene også for hester?
Ilsengstiene også for hester?

av Hans Kroglund, 08.12.13 20:57


Lørdag 07. desember var det oppmøte hos Anne Line og Simen Fådal Stenseth for å drøfte muligheter for ridestier for hestefolket. Ilsengstiene har invitert hestefolket til møte mandag den 09.12 på kontoret og lørdagens befaring var nyttig erfaring foran møtet.

Foruten Anne Line og Simen møtte Leif Erik Grønvold, Margrete Ruud Skjeseth og Hans Kroglund opp. Vi gikk fra Skøyenfelt over jernbanen og nordover i Ilsengmarka og ente opp mot Birkelymoen. Målet er å få egne traseer for hest eller felles traseer med Ilsengstiene der de tåler hestetrafikk. Ved å merke slike traseer kan vi unngå at hestene bruker de stiene som bare egner seg for gående.
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=339