Løken bru-Gryta-Vestli med porter
Løken bru-Gryta-Vestli med porter

av Hans Kroglund sist oppdatert 05.11.14, skrevet første gang , 17.05.14 08:04


Denne strekningen er en av de fineste på Ilsengstiene. Bjørkeallen langs Svartelva er en perle. Denne strekningen er et viktig beiteområde for ku og hest, og det har vært en utfordring å lage den trygg for turgåere. Det har vært mange befaringer på strekningen. Saken har modnet siden 2013 og nå er endelig løsningen på plass etter noe"tautrekking".

Bildet over Port B.

Utfordringen har vært at det har vært et stort beite Strømgjerde ble flyttet i 2013 langs bjørkealleen. Men resten av beite måtte krysses. Løsningen ble:
De siste årene har det vært et stort beite. Ilsengstiene ønsker nå 3 beiter og en sti rundt det midterste beite. Dette var grunneier Anders uenig i. Han ønsker at folk må lære deg å være blant dyr. Ilsengstiene ønsket en løsning der beitene kan brukes optimalt, men at folk må kunne velge å gå utenom. Dette har vært kanskje Ilsengstienes vanskeligste sak å løse, men resultatet har blitt så bra som det kunne.

Møte med grunneiere og bruker av beite Piet

Fra venstre Anders, Margrete, Thor, Hans M og Piet

Kart over beiteområdet, skier og porter


Tegning over området sør for Løkenkvern bru.
1,2 og 3 er beitene som kan brukes hver for seg, de er delt med både strømporter og selvlukkende porter.
A,B og C er selvlukkende porter
D og E er strømporter
Ny sti etablert rundt beite nr 2
Praktisk bruk.
Beite 1. Her er alltid stien adskilt fra beite
Beite 2. Mulig å gå lenger vest for beite (rundt) for å slippe å gå sammen med dyr
Beite 3 er veldig lite, så det er i bruk bare noen få dager av gangen. Hvis det er i bruk, er det mulig å gå opp bakken ved port (A) og rundt huset "Vestli" for å unngå dyr.
Konklusjon: Bonden kan altså utnytte beitene uten store ulemper. Mulig å gå gjennom området uten å treffe dyrene.

Oppdatert 28.06.14
Portene ved Vestli ble fysisk ferdige den 11.06.14, men omleggingen av strømmen har tatt noe tid. Tilslutt ble Hans Moe kontaktet og det ble fortgang. Fredag 27.06.14 ble de to siste portene ferdig. Nå er det mulig å gå gjennom uten å åpne strømgjerde. Det er bare å gå gjennom en port.
Normalt er det ikke dyr på beite lengst sør fordi beite der er lite. Da vil dyra være lenger nord og følg ny sti på vestsiden(baksiden av dammen).
Uten hund er kuene ikke farlig. Med hund må man være mer på vakt, eieren må ta den vurderingen selv.

Port AOppdatert 13.06.14
Onsdag 11.06.14 var det klart for å lage tre porter ved Vestli. To ble ferdige og siste port blir laget mandag 16.06. Hans Moe, Thor Holager og Hans Kroglund snekret porter. I tillegg møtte Piet opp, bonden som leier beite. Ilsengstiene forklarte hensikten med portene og vi spurte pent om han kunne bruke det nederste beite (3) bare når dyrene skulle beite der. Piet bekreftet det var mulig. Det er nå lett å dele av beite og da kan de som er noe engstelige for dyr slippe å gå forbi dem.

Port BOppdatert 03.06.14
Det ble en vellykket oppgradering av strømgjerde ved Bjørkealleen og med ny sti vest for dammen. men forsatt ble det ikke helt bra ved "Vestli", det aller nederste område. Der er det tre porter,. Disse ønsker vi nå å lage porter slik at de kan passeres uten å betjene strømtråder.. De blir bygget omtrent som på Bjørby. Det blir 2 lange stolper og strømtråden går over på toppen og turgåeren går gjennom en port. Den blir ca 80 cm bred slik at en hest uten rytter kan passere.
Hans Moe og Hans Kroglund så på løsning mandag 02.06 og onsdag den 11 bygger vi om. Samtidig må det skiftes til gode strikker der traktorene skal kjøre gjennom.

Hvis beite brukes, må minst en strømtråd ved Vestli være i bruk for at resten av gjerde skal få strøm.


Hvis beite deles av ved traktorvegen ned til jordet, kan strømtråden strekkes til det hvite strømgjerde, og det er åpent til jordet for å gå "rundt dammen/beite".

Port C


Port A blir lagt ca. 2 m opp i terrenget for at traktorvei ikke skal bli sperret

Etter oppgradering onsdag 11.06.14 skal det være mulig å gå gjennom uten å betjene strømtråder. I tillegg håper Ilsengstiene at beite kan deles av ved Vestli slik at det nederste beite (lengst mot sør) bare er i bruk i kortere perioder da det ikke er så mye gras der og beites ned veldig fort.

Bygging av porter skal bare ha fordeler for sti brukerne og vil ikke medføre noen ulemper for grunneiere eller brukerne av beite. Det er viktig å presisere da vi er så heldige å få bruke deres område.

Skrevet 17.05.14
Kuene til Piet ble sluppet så tidlig som i påsken 2014. Strømgjerdet var dårlig merket og noen fikk på gjerdet og fikk støt. Det var ikke bra, men samtidig satte det fart på arbeidet som ventet på denne strekningen.Det ble et "hastemøte 21.04.14 (2. påskedag) og det ble laget en plan. Piet flyttet kuene i løpet av uka og lørdag den 26.04 var det dugnad på strekningenSti rundt beite nr 2.

Utført av Bjørn Nordal, Hans Moe og Hans Kroglund (foto)
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=356