Dronefilm fra Starene 2015
Dronefilm fra Starene 2015

av Hans Kroglund, 23.12.15 21:54


Våtmarksgruppa i Norsk ornitologisk Forening har fått laget en dronefilm fra Starene, midt i det flotte området som Ilsengstiene går igjennom. Her er det veldig mange interesser som har klart å dra i samme retning, jordbruk, våtmark, fugler og friluftsliv.

Bilde fra Ilsengstiene langs Starelva august 2015. Ca 150 kanadagås holdt til her ca 1 måned i månedskiftet august/september.

Trond Vidar som er primus motor i våtmarksgruppa har gitt Ilseng.net tillatelse til å vise denne flotte videoen fra vårt område. det er også en video fra dammen på gården Lillevoll i Romedal.

Her er de to videoene.
www.photos.google.com
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=400