Fine turforhold vinter 2017
Fine turforhold vinter 2017

av Hans Kroglund, 05.02.17 20:31


For å gå på ski må man reise til Vangsåsen, der har det vært flott skiføre fra november 2016. I lavlandet på Ilsengstiene er det også fine turforhold, men på beina. Det er mye folk på tur og nå er snart bok nr 4 utskrevet på Hagan. Det betyr at det er snart 10.000 som har skrevet navnet sitt i den boka. Det har vært fine hele vinteren med lite kulde, men tidvis noe glatt.

Fra høsten 2016 har "Ilseng Pluss" invitert til kaffe og medbrakt matpakke i gapahuken på Bjørby. Mellom 10 og 20 stk møter opp og har en hyggelig treff rundt bålet. Alle er hjertelig velkommen.
Noen benytter samme formiddag til å hugge og ordne med ved til gapahuken. Så det er bare å ta med familien og venner på tur og fyre opp, det er ved nok der. Men en liten begrensning er det. Gapahuken er forbeholdt turgåere.

Ilsengstiene har hatt noen få episoder der gapahuken har blitt benyttet til festplass der resultatet blir forsøpling. Flasker er kastet i dammen. Alle forstår at slik kan vi ikke ha det, alle må ta med seg søpla hjem. Ilsengstiene bruker kreftene på tilrettelegging , ikke å rydde opp etter brukere.
Bruk rasteplassene, bruk stiene og vi ønsker alle turgåere velkommen.

Ilsengstiene har fått noen fine bilder av is som er tatt av Anne Marta Botten. Hun er mye på tur og bildene er fra elvene langs Ilsengstiene
www.google.photo.com

Vinterbilder Ilsengstiene
www.google.photo.com

Artikkelen er hentet fra:
https://www.ilsengstiene.no:443/print_nyhet2007.php?nid=414