Ilsengstiene presentert på stikonferanse
Ilsengstiene presentert på stikonferanse

av Hans Kroglund, 11.03.17 08:25


Stikonferansen 2017 ble lagt til Hamar 8 og 9 mars 2017. Det er DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) som arrangerer denne konferansen for 2. gang. 230 stk som jobber med sti fikk høre i 45 min om "Hverdagsstien - problem og nytte for landbruket." Ilsengstiene med fire elver, 11 bruer og 22 grunneiere viser seg å være et skoleeksempel på et vellykket prosjekt. Konferansen viser at det er mange utfordringer rundt omkring.

Bildet: HA sin omtale "Ilseng inspirerer Frilufts-Norge". Margrete Ruud Skjeseth og grunneier og partileder Trygve Slagsvold Vedum hadde fremlegget.

Temaet var følgende:
"Stier i kulturlandskapet - problem og nytte for hverdagsfriluftslivet".
Hemligheten til Ilsengstiene er kort fortalt:
De fire elvene, det flotte kulturlandskapet, eksisterende stier som ble bundet sammen med nye og 22 velvillige grunneiere. Uten deres samtykke, ingen stier. God organisering av HHT og Ilseng IL og spillemiddelfinansiering og mange frivillige på dugnad. Dette sammen med god skilting og 35 infoplakater om industri, kulturminner, jordbruk, natur og noen dikt, gjør turen til en opplevelse.

Fride Annevik sang tre av sine sanger og fortalte om sin nye hobby turorientering. Og om hennes mor og far som holdt seg i form på Ilsengstiene.

Temaene i det tette programmet var blant annet:
Hvilke nye stier gir friluftsmeldinga?
Hverdagsstien
Ilsengstiene
Stioppskrift fra A til Å
Turskiltprogrammet
Reiselivet på nye stier
Nationale Turstier?
Om vandring, kaseri med Thor Gotaas
Stien inn i fremtiden
Sti i kart
Stisykling
Hva tåler stiene?
Fertselsreguleringer på sti
Turruteplaner.
Det var i tillegg befaring på Strandpromenaden på Hamar

En "smal konferanse med et bredt innhold" var vel en god bemerking som kom fra en taler.

Dette var ren reklame for Ilseng og det er bare å fremsnakke stiene og hele lokalsamfunnet.

Reportasje i Hamar Arbeiderblad
www.h-a.no

Flere bilder og videoer her
www.photos.google.com


Artikkelen er hentet fra:
https://www.ilsengstiene.no:443/print_nyhet2007.php?nid=415