Skiløper på Ilseng
Skiløper på Ilseng

av Hans Kroglund, 19.01.18 09:21


Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.

Ilsengstiene kan ikke bruke gamle kart grunnet rettigheter, men vil komme med en løsning.

Skiløyper på Ilseng
Skiløype rundt Hornelåven og møtes på Starene Feltstasjon, langs Starelva til Hagan (postkasse). Løypa deler seg, en over Tranholen, Kugrinna, Harstad og til Løkenkvern bru. Den andre fra Hagan går nordover forbi Vestli og til Løkenkvern bru. Deler seg igjen, en vestover til Skogstad og en østover langs kanalen på Bjørby, rundt om Skøyen gård, inn i Ilsengmarka til Idrettsparken.
Ved Idrettsparken er det lysløype på 0,4, 1 og 2,3 km løyper. Løypa svinger nordøst til Farmenkoia videre vestover og runt på Ilsengjordet.
Skiløyper Hørsand
Ved Skøyen og elva Fura går løypa over til Hørsand, videre østover forbi Nordbryhn og sørøver forbi Brynskroken til Irstad og tilbake til Hørsand over Sørbryhn.

Skiløyper Gollerrudkroken
Fra skiløpa rundt Hornelåven, over vegen mot verket, Grimset, Gollersrud Vestre

Skiløyper kjøres på dugnad og kjøres så fort som mulig

Skiløyper status andre steder
En fin link til når løyper er kjørt finnes på skisporet.
www.skisporet.no

oppdatert kart Ilsengstiene sommer 02.02.2019
Dobbeltrykk for større kopi
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=431