Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Finansiering og økonomi for Ilsengstiene

av , 21.12.18 09:27


Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.

2020 Fellesverktøy Sparebankstiftelsen kr 30.000
3.12.19 ble vi tildelt kr 30.000 til fellesverktøy for Ilsengstiene. Et stifadder/dugnadsmøte i januar 2020 avgjør hvordan vi bruker disse midlene.

2019 Nye bord og gapahuker
Restaurert gapahuk Ilseng Gard. Nytt platetak, div. opprettinger, vindskier kr 5.000
Ny gapahuk på Farmenkoia 5 x 2,5 m. Levert av Løten Bygdesag ca. kr 28.000. Delfinansiert av Stange Idrettsråd ca kr 15.000
5 stk utebord kjøpt på Ilseng Fengsel, 2 stk på Farmenkoia, 2 stk på Starene Feltstasjon, 1 stk på Idrettsparken kr 10.000
Finansiert av minnegave fra Hans Moe sin begravelse kr 13.000

2018/19 Lauvtrepark, klatretårn, klatrepark, ny do Bjørby
Stange Romedal støtte til lauvtrepark kr 15.000
Materialer utedo kr 6.500
Materialer nye benker 3.000
Kjøpt inn trær, eik, hassel og bøk kr 3.040
Klatrepark, tau og klemmer kr 3.000
20 stolper og 20 stk med treslag kr 8.000
Ny takrenne nov 2019 kr 500

2018/19 Ny gapahuk på Farmenkoia + diverse forbedringer
Ilsengprisen kr 2.500 - kr 140 til is. Netto inntekt til Idrettslaget kr 2.360
Ilsengstiene får 2 pappruller av Knut Nyborg, verdi kr 3.000 til vedgapahuk Bjørby
Rydde 5km sti etter at Mjøsen hadde kjørt ut tømmer inntekt kr 2.520
Hugging av vindfall i Farmenskogen, leveres som tømmer, ca 60 trær. Inntekt kr 13.000

2017 Ilsengstiene tar på seg jobb, setter opp hagegjerde
Ilsengstiene tar en dugnad og setter opp et villagjerde og tjener kr 6.000
Ilseng Masin lager og gir bort bålstativ til Snippen

2016 og 2017 rette opp Fura bru, Snippen og nye tak Bjørby
Vi søkte og fikk fra Østli Eiendom kr 20.000, Ilseng Arbeiderlag kr 6.000, Bamsebo bhg kr 3.400 og salg av Einar Sigstad bok kr 2.500.
Utgifter var Fura bru kr 5.000, Snippen kr 4.000, nye tak gapahuker Bjørby kr 10.000, ny kantklipper og bensin kr 3.000, gammel bru Tranholen kr 1.000

2013 Beitepusser, gressklipper og hjemmeside (egen finansiering)
Beitepusser kr 42.500, gressklipper kr 8.000, hjemmeside kr 6.000 og 5 stk rastebord kr 10.000
Dette blir betalt med gaver Lions Romedal kr.20.000, Stange Romedal Brannkasse kr 25.000 og Ilseng Arbeiderlag kr 15.000

2013 til 2015 Skilt Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen
Det er vedtatt ny merkemal som Ilsengstiene følger. 4 stk A0 tavler, 15 A3 karttavler, 35 A3 infotavler og ca 200 treskilt
Total kostnad skilt kr 130.000

2013 til 2015 Nærmiljøanlegg Stange kommune og Norsk Tipping
Det er inngått 20 års kontrakter med 20 grunneiere. Ilsengstiene har ca 25 km merkede tier, ca 1/2 parten nye. Mye er i kulturlandskapet bearbeidet med gravemaskin for å kunne kjøre med beitepusser for vedlikehold. Det er bygget 12 nye bruer over 4 elver, fra 6 m til 18m.
Total kostnad ca kr 300.000 tippemidler.
I tillegg kommer dugnadsarbeid til flere ca kr 200.000

2013 til 2014 Farmenkoia SMIL midler
Ilsengstiene forsøkte først å finansiere hele prosjektet med SMIL midler (Spesielle Midler I Landbruk). Det viste seg ikke som noen god måte å finansiere et stort prosjekt på. Midlene hører hver grunneier til og det utbetales mellom 30 til 50% av budsjett. Til å begynne med var det det Ilsengstiene som administrerte utbedring av Farmenkoia. Kostnadene ble mye større enn budsjett. Takk til Farmen Gård som tok over og fullførte restaureringen av koia.

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ilsengstiene.no/print_nyhet2007.php?nid=445