2021. Flom i Fura
2021. Flom i Fura

av Hans Kroglund, 09.06.22 08:49


Ivan Hagen går ofte tur på Ilsengstiene og våren 2021 på en tur langs Fura opplevde de en vårfom de sendt vil glemme. En isgang varer ikke så lenge, så timingen for deres del var perfekt,Bonde og grunneier Herman Hørsand kan også konstatere skader på den andre siden, altså mot jordet. Der har Fura grav ut små "groper" i kanten.

Hva er det som skjer ved isgang?
Fura møter Svartelva ved Hørsand med 90 grader. Da setter isen seg fast og isen bygger seg opp. Fura bru er ca 200-300 m lenger opp i elva
Artikkelen er hentet fra:
https://www.ilsengstiene.no:443/print_nyhet2007.php?nid=488