• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Ilsengstiene Innlandets beste stirute
Publisert av Hans Kroglund [16.11.18 07:08]
Utskriftsvennlig sideIlsengstiene i Stange kommune er kåret til beste turrute i Innlandet av både folket og en fagjury. Det ble klart på HHT sitt høstmøte ondag 14.11.18. En utrolig anerkjennelse til både landskapet, de fire elvene og arbeidet med etableringen og gjennomføringen av stiprosjektet. Det var åtte andre utvalgte stier i Hedmark og Oppland som var med i kåringen.


Det var Randi Langøigjelten som sto for utdelingen av prisen som besto av blomster og en "sjekk" kr kr 50.000 til videre arbeid med stiene.
Fra venstre prosjektleder Hans Kroglund, leder i HHT Margrete Ruud Skjeseth og leder i Ilseng IL Børge Kristoffersen.

Facebook avsteming
Kåringen av beste turrute er et nasjonalt prosjekt for å synliggjøre alle turrutene som er etablert gjennom turskiltprosjektet, et samarbeid mellom fylkeskommunene, Friluftsrådenes landsforbund, Den norske turistforening, Miljødirektoratet og Gjensidigestiftelsen.
Første steg var å velge ut hvem som skulle være med. Bare det å komme gjennom nominasjonsprosessen var en seier i seg selv for Ilsengstiene. Så var det en FB avsteming som teller 50% for sluttresultatet

Lokal kåring for Innlandet
Steg nr to var en fagjury som har besøkt alle 8 stiene. Det er Oppland og Hedmark fylkeskommuner som er ansvarlig for den lokale kåringen i Innlandet. Fagjuryen besto av:Tuva Eikelid, Per Madsen, Kari Nilssen og Kjersti Rønning.
Juryen var på besøk på Ilsengstiene den 09.10.18. Her ved skiltingen ved gapahuken på Bjørby

Fra venstre Per Madsen, Tuva Eikelid og Kari Nilssen

Nasjonal kåring i mars 2019
I tillegg er også Ilsengstiene Innlandets kandidat i kåringen av Norges beste turrute, som finner sted i Bergen i forbindelse med turstikonferansen i mars.

Om Ilsengstiene
Fylket skriver på sine hjemmesider www.hedmark.org

Ilsengstiene ble åpnet i 2014, og stinettet bygger både på eksisterende og nye stier. Prosjektet er et godt samarbeid mellom grunneiere, Hamar og Hedemarken turistforening og Ilseng IL.

Ilsengstiene er lett tilgjengelig fra tettstedet Ilseng, fra buss- og togstasjon og fra mange plasser i bygda/kommunen. Stinettet er også koblet med andre stinettverk, både ved Ådalsbruk og Romedal og det er i bruk både sommer og vinter.

Stinettet er markedsført blant annet gjennom egen hjemmeside og Facebook. Det er arrangert mange fine turer, befaringer og aktiviteter, og Ilsengstiene er løftet frem som et utmerket eksempel på flere regionale og nasjonale konferanser med friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse som tema.

Scoret høyt på kriteriene
Ilsengstiene scorer høyt på vurderingskriteriene knyttet til kåring av årets tursti. Disse kriteriene er:
* Turrute der folk bor og oppholder seg
* Aktivitets- og markedsføringstiltak
* Nærheten av holdepunkt, knutepunkt for kollektivtrafikk
* Opplevelseskvaliteter som øker attraktivitet
* Stiene har totalt fått tildelt 135 000 kroner av Nasjonalt turskiltprosjektet, og arbeidet er utført i henhold til nasjonal mal for skilting og merking. Det er også tildelt spillemidler til nyetablering av stier og bruer.

Turrutene går inn og ut av et innbydende kulturlandskap, tettbebyggelse og skogsområder. Spesielt er vandringen langs Svartelva en opplevelse med fine rasteplasser, gapahuker og et rikt dyre- og fugleliv. Ilsengstiene har også mange tilførselsstier, slik at det totale stinettet utgjør mer enn 25 km.
18 stifaddere jobber jevnlig med vedlikehold og ettersyn av stiene.

Følgende turruter i Innlandet var nominert:
Hamar og Hedmarken Turistforening: Ilsengstiene
Lom kommune: Lomseggen
Fjellregionen Arrangement: Seterveien Røros – Alvdal
Lesja kommune: Dalsida natur- og kultursti
Sjårdalen Idrettslag: Neset Bru – Storhovda
Bergegarda velforening: Den gamle ridevegen/Gjøvikvegen i Søndre Land
Lesja kommune: Aurtandefeltet
Romedal Almenning Turstilag: Malungen

Fylket har laget et eget hefte om tildelingen
Ilsengstiene_presentasjon_beste_turrute.pdf

Ilsengstiene takker alle
Takk til alle som har vært involvert i planlegging, utførelse, FB-avsteming og fagjury i kåringen. Det har vært et stort apparat i sving i mange år med Ilsengstiene, så det er mange å takke. Hele Ilseng gleder seg da dette løfter stedet vårt. Ilseng ligger i utkanten i Stange Kommune og når kommunen sier de satser på aksen Tangen - Stange - Ottestad, så kan vi føle oss glemt. Hvis dette kan være en vekker til de som bestemmer i Stange kommunen, da hadde det blitt en seier til.

Fra beite ved Snippen rasteplass


2018-11-10 HHT Høstmøte Ilsengstiene Innlandets beste turrute
Et lite album med noen bilder
www.photos.google.com/HHT Høstmøte

<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-