• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Nyheter

10 års jubileumsår - dette skjer i 2024
Ilsengstiene er inne i sitt 10 år siden offisiell åpning den 04.05.2014. Det har vært flotte år som har overgått selv de mest optimistiske tankene vi hadde da planleggingen startet i 2012. Denne nyheten blir en en blogg for året 2024. Det nyeste øverst >>Les mer... [ 04.04.24 10:20 ]

2023 Traktorbru ved Tranholen bygget om
Traktorbrua mellom Hagan og Tranholen er en bru over en bekk som renner ut i Starelva. Dette er en bru som var bygget før Ilsengstiene så dagens lys i 2013/14. >>Les mer... [ 14.11.23 19:31 ]

Bodalsgutta fra Sarpsborg på Ilsengstiene
Bodalsgutta er en dugnadsgjeng fra Sarpsborg. De kjenner Ilsengstiene gjennom prosjektet "Norges Beste Turrute" fra 2019 der vi begge var i finalen. Gjenstidigestiftelsen brukte fra 2013 til 2018 kr 96 millioner på nye turskilt etter ny merkemal. De ville komme til oss for å se på Ilsengstiene og hvordan vi organiserte driften. Det ble en flott dag, sola skinte hele dagen og regnet kom først da de satte seg i bussen på vei til "En Akevisitt" på Løten. >>Les mer... [ 23.08.23 19:02 ]

Ilsengstiene dette skjedde i 2023
Det er faktisk mye som skjer i løpet av et år. Ilsengstiene har laget har samlet ca 160 bilder og skrevet 4 stk A4 sider om en del av det som har skjedd i løpet av året.
Takk til HHT, ILseng IL, 12 stifaddere og en del dugnads karer i tillegg. Uten dem hadde ikke Ilsengstiene hatt den flotte standarden.
>>Les mer... [ 28.02.23 21:12 ]

2021. Flom i Fura
Ivan Hagen går ofte tur på Ilsengstiene og våren 2021 på en tur langs Fura opplevde de en vårfom de sendt vil glemme. En isgang varer ikke så lenge, så timingen for deres del var perfekt,

>>Les mer... [ 09.06.22 08:49 ]

Dette skjedde på Ilsengstiene i 2022
Istedet for å lage en nyhet for alt som skjer så lager vi heller en "blogg" for noe av det som skjer på Ilsengstiene. Det nyeste øverst. >>Les mer... [ 10.04.22 20:26 ]

Åpning av ake- og hoppbakke på Horne
Søndag den 13.02.2022 var det offisiell åpning av Hornebakken, nå som kombinert ake- og hoppbakke. Nå brukes bare det gamle unnarennet slik at hopplengdene bare blir fra 2 til 6 m.
Det var HHT Barnas Turlag som inviterte til treff og det kom mellom 50 og 60 stk. Aktivitetskonsulent Knut Einar Nordhagen var fornøyd med oppmøtet
>>Les mer... [ 16.02.22 14:17 ]

Sjekk skiløyper på skisporet.no
Ilseng Il har nå fått lagt inn sine skiløyper på www.skisporet.no. En enhet på scooteren oppdaterer kartet når løyper kjøres. Det er mange å takke for at dette blir ordnet. Ilseng Il betaler Skisporet for tjenesten. HHT lager et nytt kart som blir ferdig våren 2022 over Ilsengstiene, Lageråarunden og Kristian Lien stien. Jan Schrøder tar seg av det tekniske med kart, han har laget GPS spor som er sendt til Skisporet. >>Les mer... [ 30.12.21 21:50 ]

2021.Ny bru på Klevfos
Eksisterende bru over Svartelva på Klevfos er endel av demningen. Og den trenger vedlikehold. Det er en omfattende operasjon og er kalkulert til noen millioner. De pengene finnes ikke enda. Til neste år er det 10 års jubile for gjenåpning av Kristian Lien stien. Det utløste om det var mulig å lage en erstatningsbru over Svartelva. >>Les mer... [ 31.10.21 20:46 ]

2021. Kongens fortjenestemedalje til Trond Vidar Vedum
Gapahuken på Bjørby kom til sin fulle rett da Trond Vidar Vedum fikk Kongens fortjenestemedalje søndag 22.08.21. Det var Knut Storberget som kom som embedsmann og delte ut medaljen til en intetanende prisvinner. Nå er nok ikke Trond Vidar den vanskeligste å lure siden han har ett eller to prosjekt på gang. >>Les mer... [ 28.09.21 16:30 ]

Pilegrimsled på Ilsengstiene?
Pilgrimskontoret på Hamar arbeider for en øst-vest led som kan binde sammen Østerdalen og Gudbrandsdalen. Raskeste veg fra Hamar vest til Elverum er ikke over Ilseng, men det åpne kulturlandskapet og de gode Ilsengstiene er et stort fortrinn ved valg av trase. Nå i juli 2021 så vil det bli arrangert fire søndagsturer fra Rokoberget til Domkirkeodden som et prøveprosjekt. >>Les mer... [ 05.07.21 14:14 ]

Dammen på Bjørby ferdig 2021
Den øverste dammen på Bjørby ved gapahuken grodde igjen etter tørkesommeren 2018. Vannspeilet ble borte og høst 2020 ble det besluttet av dammen restaureres. Lars Lien tok på seg den store oppgaven med en liten gravemaskin på 2,7 t. Fordelen var at inngrepene rundt ikke blir alt for store, men jobben selvsagt hadde en større maskin gjort selve gravearbeidet raskere. >>Les mer... [ 22.05.21 19:37 ]

Fjernet trær fra kanalinntaket på Bjørby
Masse trær ligger i Svartelva ved kanalinntaket på Bjørby >>Les mer... [ 21.02.21 22:33 ]

Inspirasjon til Julefeiring 2020
Forslag til aktivitet for familier eller de som har lyst til å komme seg ut.Vi kan vel si at detteer et samarbeid mellom HHT, Ilsengstiene og Romedal Bygdekvinner
>>Les mer... [ 14.12.20 14:58 ]

Norge Rundt 20.11.20 Ny dam i Stange
Våtmarksgruppa var med i Norge Rundt fredag den 20.11.20 med reportasje fra en ny dam
som ligger mellom Stange og Ekeberg mot Tangen. Det er en 8 mål stor dam forvandlet fra et gjenngrodd myrområde. Det ble også et lite innslag fra restaurering av dammen på Bjørby.
>>Les mer... [ 20.11.20 21:22 ]

2021 Ny sti Løkenkvern bru ved Bjørby
Grunneier ønsket ny sti langs Svartelva fra Løkenkvern bru og østover mot gapahuken, Det var gode grunner for det. 1. Åpne opp mot Svartelva. 2. Det var to gamle søppelhauger som burde fjernes. 3. Stien kom litt lenger fra gården.
Grunneier overlot jobben til entreprenør Ruud Olsen som ordnet både hugging, rydding av området, ny jord kjørt på og stien ble gruslagt. Grunneier hadde stolper på låven. Ilsengstiene satte de på plass sammen med porter. Portene er viktige da vi har forberett for skiløyper og at scooter kan komme frem på en enkel måte.
>>Les mer... [ 11.11.20 18:50 ]

Vannveiene, kanal og dammer på Bjørby
Det er et omfattende vannsystem fra Svartelva til kanalen og dammene på Bjørby. Her vil vi forsøke å gi besøkende innblikk i dette flotte området. Å lede Svartelva inn i en kanal for å forsyne en gård med vann eller til en mølle eller sagbruk, det er nok gjort i mange hundre år. Å få dette til å fungere med varierende vannføring har nok alltid vært utfordrende og det er det fortsatt. Se oversikt over vannets gang fra inntak til utløp. >>Les mer... [ 09.11.20 21:45 ]

Ilseng Pluss, helt uten forpliktelser
Ilseng Pluss samles hver tirsdag året rundt på Bjørby kl 12 til kaffe og medbrakt mat. Dette er en samling helt uten forpliktelser, uhøytidelig og tid for den uformelle praten rundt bålet. Karen Sigrid Slagsvold Vedum ble pensjonist i 2016, hun traff mange gående langs Ilsengstiene og ønsket å ha et fast treffsted. >>Les mer... [ 06.11.20 19:02 ]

Ny sti Lageråarunden 2020
HHT har arbeidet i lang tid med etablering av sti mellom Kongsvegen og RV 25. Endelig har HHT sammen med grunneiere og noen ildsjeler med Stein Sandaker i spissen klart å få til en runde langs Lageråa >>Les mer... [ 06.11.20 16:58 ]

Restaurering dam på Bjørby okt. 2020
Strekning langs kanalen eller kvennveita er en av Ilsengstienes flotteste områder med tre dammer og en stor rasteplass med gapahuk. Området ble opparbeidet tidlig på 90-tallet av daværende grunneier Trond Vidar Vedum. Dammene har de siste årene grodd igjen. Ilsengstiene vil være behjelpelig med å restaurere dammen. >>Les mer... [ 16.09.20 20:00 ]

Ilsengstiene på Nrk2 Extratrekning
Fabelaktiv har vært på Ilsengstiene og laget ca 3 min film fra Norges beste turrute
>>Les mer... [ 19.05.20 19:32 ]

Tursøstre skriver om Ilsengstiene
Det er et drøyt år siden Ilsengstiene ble kåret til Norges beste turrute. I den juryen var det to søstere Stine og Hege Schultz Heireng. Margrete Ruud Skjeseth i HHT inviterte disse jentene til Ilseng fredag kveld. De skulle til Elverum på lørdag så det passet med et besøk på Ilsengstiene på tur hjem samme dag. >>Les mer... [ 19.04.20 21:06 ]

Starene hold avstand til trekkfuglene
Ilsengstiene er så heldige å få gå gjennom Starene våtmarksområde. I mars/april kan det være flokker på flere tusen kortnebbgås som skal videre til Svalbard. De trenger ro til å spise og hvile foran den lange ferden nordover. Dette er ville fugler i motsetning til fugler i parker. Disse er veldig vare for farer og flyr da lett opp. Det er mye rovfugl i området som også er ute etter mat. Så oppfordringen er, hund i bånd og gå etter stien. >>Les mer... [ 08.04.20 18:16 ]

Aktiviteter i året 2020
Aktiviteter, hva skjer på Ilsengstiene? >>Les mer... [ 27.02.20 20:27 ]

Ilsengstiene 28.01.20 med 3 gode nyheter
Ilsengstiene har et oppsummeringsmøte i året. Høsten 2019 søkte HHT og Ilseng IL om støtte til fellesverktøy for vedlikehold av Ilsengstiene og vi fikk kr 30.000. Den andre gode nyheten var at Bjørn Solbergseter har gitt kr 10.000 av gavene han fikk til sin 60 års dag. Midt under møte kom den tredje da Stange sin ildsjelpris for 2019 overraskende ble tildelt Hans Kroglund >>Les mer... [ 28.01.20 16:28 ]

God Jul og Godt Nytt Tur År 2020
Ilsengstiene ønsker sine lesere, turgårere, skoleklasser, foreninger, alle som bruker Ilsengstiene og alle dugnadsfolk Godt Nytt År. Det har vært et veldig aktivt år og vi anbefaler at dere går igjennom egen nyhet som oppsummerer året 2019. >>Les mer... [ 01.01.20 18:20 ]

DNT samling på Hedmarken 26.10.19
Helgen 26 og 27 oktober fikk ledere i DNT fra hele landet oppleve Ilsengstiene (Norges beste turrute 2018!) og Hamar. Vertskapet, HHT med Kristen og Margrete i spissen, skapte gode rammer for diskusjoner om hvordan vi skal lage et enda bedre tilbud framover. >>Les mer... [ 13.11.19 17:10 ]

Nov. 2019. Ved for 2021 hugget på Bjørby
Gapahuken ved Bjørby er mye brukt og det er veldig flott, det var det som var målet med Ilsengstiene. Folk er stort sett flinke til å rydde etter seg, men dessverre er det noen unntak. Det er ikke søppelkasser på Ilsengstiene. Det er helt bevist at folk skal rydde etter seg. Nå har en dugnadsgjengpå 4 til 6 pesoner hugget tre tirsdager på rad og forberedt for vedfyring 2020/21. >>Les mer... [ 07.11.19 20:24 ]

Ekstra premier grunnet Norges Beste Turrute 15.10.19
Som takk til alle som på FB stemte frem Ilsengstiene sommeren 2018 som førte til at vi ble Norges beste Turrute i februar 2019, deler vi ut 54 sekker med fordelt på fire premier. Som vanlig har vi også to billetter til Vallsetrevyen fredag den 01.11.19 >>Les mer... [ 21.10.19 19:06 ]

Gapahuk Ilseng Gard restaureres 2019
7.oktober møtte Trygve Bekkevold opp med lekter og nytt ståltak. Sverre Iversen og Hans Kroglund ble med som gode medhjelpere for å restaurere gapahuken. Taket var ikke lenger tett etter at noen dragere hadde forskjøvet seg. Arbeidet ble utført i strålende høstvær, med -7 kalde på natten. Men allerede kl 09.30 så måtte vi ta av noen klær. Ved 14 tiden var stort sett arbeidet utført, det mangler noen vindskier og en solid stålvinkel som skjelettet sammen. Den er vi så heldige å få laget hos Ilseng Maskin helt gratis. Tusen takk til dem. >>Les mer... [ 27.09.19 17:23 ]

Tur til Else og Lars Lien på Ådalsbruk
Ilseng Pluss har en gåtur til Else og Lars Lien på Ådalsbruk en gang i året fra Løkenkvern bru. Turen er en vei 6 km. Det er nå tredje gangen turen går til deres flotte selvsnerkrede hjem og gjestfriheten er stor like ved rundkjøringen på Klevfos. Været var strålende og det var bare å nyte synet alle de fine blomstene, og med fire nybakte kringler ble dagen en god opplevelse. >>Les mer... [ 13.09.19 08:58 ]

Ilsengstiene i Fjell og Vidde
Turistforeningens medlemsblad Fjell og Vidde har laget en flott artikkel fra Ilsengstiene. De kom til Ilseng i mai 2019 og reportasjen kom på trykk i juni nummert. HHT og Ilsengstiene spurte Turistforeningen om å få publisere artikkelen og nå har vi endelig fått tillatelse. >>Les mer... [ 01.09.19 10:40 ]

Trivselsskogen vs. Ilsengstiene
Ilsengstiene ble i februar kåret til "Norges Beste Turrute." Gjenstigstiftelsen hadde 15 finalister å velge mellom. Knut Roger Nesdal fra Sandane i Gloppen kommune hadde et framlegg på friluftskonferansen i Bergen der kåringen fant sted. Han presenterte prosjekt "Trivselsskogen" som var en av finalistene. Ilsengstiene skjønte at dette var et enestående bra prosjekt og en stor konkurrent. Den 17. juli kunne vi på Nrk se innslag fra åpningen der også statsminister Erna Solberg deltok. >>Les mer... [ 17.07.19 22:40 ]

Ny gapahuk Farmenkoia mai 2019
Ny gapahuk i laftet 4" furutømmer med målene 2,5x5 meter nå ferdig på Farmenkoia. Det er et byggesett fra Løten Bygdesag. Hele skoleklasser besøker denne flotte plassen, så skulle det bli ruskevær så er det ly for en skoleklasse under tak. >>Les mer... [ 15.05.19 09:53 ]

Brosjyre om Ilseng tettsted
Ilseng har utarbeidet sin egen brosjyre om Stange kommune sin 3.største tettsted. Tidspunktet for landseringen ble gunstig, like før kommunevalget. Alle partier var invitert og de fleste kom. Friluftstilbudet Ilseng kan by på er en sentral del av brosjyren. To ordførere kom og var med på lanseringen. >>Les mer... [ 06.05.19 23:10 ]

Åpning av lauvtrepark Bjørby 5.mai 2019
Ilsengstiene feiret 5 år siden åpningen av Ilsengstiene med ny årlig HHT fellestur. Denne gangen fra Idrettsparken til Bjørby der det var åpning av ny lautrepark. Det er samlet 16 forskjellig norske lauvtre langs kvennveita/kanalen. Trond Vidar Vedum startet dette lenge før Ilsengstiene var påtenkt. >>Les mer... [ 06.05.19 19:59 ]

Feiring av Norges beste turrute
Det ble feiring av Ilsengstiene som Norges beste turrute og Karen Sigrid 70 års dag og hun er kåret til Ilsengs beste turdame. Den vanlige Ilseng Pluss kaffen hver tirsdag ble byttet ut ved feiring av Norges beste turrute og Karens bursdag. På kort varsel kom det 55 stk til åpen markering med sol fra skyfri himmel. >>Les mer... [ 19.03.19 17:51 ]

Ilsengstiene - Norges beste turrute
Under stikonferansen 2019 i Bergen ble Ilsengstiene kåret til Norges beste turrute. Det er en kjempe anerkjennelse av at de fire elvene, kulturlandskapet, skogen i Ilsengmarka og arbeidet med de 25 km som utgjorde en helhet ingen andre matchet. >>Les mer... [ 15.03.19 19:05 ]

Ny gapahuk til Farmenkoia bestilt
Ilsengstiene har bestilt og hentet en ny flott gapahuk produsert på Løten Bygdesag. Den nye gapahuken blir trolig satt opp i mars/april. Den måler 5x2,5m med benker invendig langs kanten >>Les mer... [ 24.01.19 15:38 ]

God Jul og Godt Nytt Tur År 2019
Ilsengstiene ønsker alle sine turgåere, dugnadsfolk, stifaddere, bidragsytere og alle som har stemt oss frem til Innlandets beste turrute 2018. Vi er i landsfinalen, det hele avgjøres i Bergen i mars 2019! Vi gleder oss. >>Les mer... [ 21.12.18 15:59 ]

Skoleavslutning på Farmenkoia
Breidablikk har nettopp hatt to avslutninger på kveldstid med elever, foresatte og lærere på Farmenkoia. 1. til 4. trinn på onsdagskveld i minus 15gr C, 5. til 7. trinn på torsdag. Da hadde temperaturen steget til bare -8 til -10 gr. C og alle koste seg rundt bålene og elvene stakk til skogs og lekte gjemsel så fort pølsene var spist opp. >>Les mer... [ 14.12.18 22:04 ]

Området Bjørby pusset opp + ny utedo
Området ved kanalen eller kveinveita på Bjørby er et av det flotteste områdene på Ilsengstiene. Vi har nå pusset opp lekeparken med nye stokker, endel nytt tauverk og fjernet mye gammelt. Vi har fått satt opp en ny utedo bak gapahuken. Det er plantet noen nye trær så nå er det 16 forskjellige lauvtrær langs kanalen som er merket med skilt. >>Les mer... [ 06.12.18 10:39 ]

Ilsengstiene Innlandets beste stirute
Ilsengstiene i Stange kommune er kåret til beste turrute i Innlandet av både folket og en fagjury. Det ble klart på HHT sitt høstmøte ondag 14.11.18. En utrolig anerkjennelse til både landskapet, de fire elvene og arbeidet med etableringen og gjennomføringen av stiprosjektet. Det var åtte andre utvalgte stier i Hedmark og Oppland som var med i kåringen. >>Les mer... [ 16.11.18 07:08 ]

Ilsengstiene ryddet vindfall høst 2018
Mjøsen Skog har hugget i Farmenskogen vinteren 2018. Det ble satt igjen endel frøfurutrær på de åpne hogstflatene. Det har vært noen dager med sterk vind sommeren 2018 og det blåste ned ca 60 furutrær. >>Les mer... [ 24.10.18 19:25 ]

Ilsengprisen 2018 til Ilsengstiene
Fredag 3.august ble Ilsengprisen delt ut under Ilsengdagene. Prisen gikk i år til alle dugnadsfolkene som har bidratt til at Ilsengstiene ble realisert. Dette var det bare kommiteen som viste om på forhånd, så det var få av dugnadsfolkene som var tilstede. Leif Erik Grønvold tok i mot prisen på vegne av alle sammen. Tusen takk til de som foreslo Ilsengstiene og takk til komiteen for valget. >>Les mer... [ 07.08.18 10:13 ]

16 treslag vil bli plantet på Bjørby
Grunneier og HHT/Ilsengstiene ønsker å oppgradere området langs kvennveita (kanalen) med 16 norske treslag, merke disse og lage et oversiktskart. Området blir brukt fast i naturfag av høgskolen på Hamar og mange andre skoleklasser tar også turen hit. >>Les mer... [ 27.06.18 09:32 ]

Kvinand satt fast i fuglekasse
Like ved gapahuken på Bjørby hekker det et kvinandpar. Tirsdag 22.mai kl 12.00 var det kaffetid for pensjonistene og de oppdaget at en kvinand satt fast i en fuglekasse. Det viste seg at den hadde kilt beinet fast i en sprekk på frontbordet på kassa.
Alle trodde den var død for den lå helt stille. Men plutselig rørte den på seg.
>>Les mer... [ 24.05.18 08:26 ]

Fellesturer på Ilsengstiene 2018
Her samler vi fellesturer foråret 2018. Siste fellestur så langt var med Vallset Kulturstier onsdag den 23.mai 2018. 35 personer ble med på turen denne fine varme onsdagskvelden. >>Les mer... [ 04.05.18 21:03 ]

Våren 2018 kom med Barnas Turlag til Hørsand
Vinteren 2018 har vært helt strålende med mye snø og stabile forhold for skigåing. Skiføret holdt seg til april. Barnas Turlag skulle hatt gåtur til Hørsand fra Breidablikk skole, men det ble direkte oppmøt på Hørsand. Det var igjen for mye snø for små barneføtter. >>Les mer... [ 16.04.18 21:30 ]

Nytt klatretårn på Bjørby
Det var behov for et nytt klatretårn. Det gamle var laget av or og det varer ikke evig. Derfor fikk vi tak i noen gamle telefonstolper, noen arbeidskarer, noe nytt materialer og noe bakhon til avstiving av konstruksjonen. >>Les mer... [ 19.01.18 09:58 ]

Tak over veden på Bjørby
2017 har hatt veldig dårlig tørkevær for ved som har ligget i friluft. Rasteplassen på Bjørby har egen gapahuk for ved. Så har vi iløpet av vinter og vår hugget ny som har ligget ute til tørk og ventet på å komme til vedboden. Vi så ingen annen utvei enn å bygge tak over også den veden >>Les mer... [ 23.10.17 17:36 ]

Turbøker. Trekning nr 6 den 14.10.17
Trekning nr 6 14.10.17 2 billetter til Vallsetrevyen.
Bok i Ilsengmarka.
1 stk billettt til Anne Bente Ottersen
Bok ved Hagan
1 stk billett til Ingeborg Brenne

Vinnerne får billetter i uke 42 2017
>>Les mer... [ 14.10.17 22:46 ]

Ilsengstiene sitt første betalte oppdrag
Ilseng Pluss har satt opp et gjerde og Ilsengstiene har faktisk tjent noen penger til vedlikehold av Ilsengstiene. Dette er den første betalte jobben og fem karer stilte opp og utførte oppdraget iløpet av tre dager. Bente har blitt bestemor til tvillingjenter, så da er det best å ha gjerdet iorden. >>Les mer... [ 13.10.17 20:55 ]

Takk til våre bidragsytere 2016/17
I august 2016 gikk Ilsengstiene over fra nærmiljø utbyggingsprosjekt til vanlig vedlikehold. Men vi så stadig behov for utvidelser og da måtte vi skaffe nye midler til stiprosjektet. Vi takker våre tre bidragsytere, Ilseng Arbeiderlag, Bamsebo bhg og Østli Eiendom. I tillegg har vi fått noe utstyr og her er oversikten. >>Les mer... [ 07.09.17 10:07 ]

Nye tak på gapahuken på Bjørby
Gapahukene på Bjørby ble laget av daværende gårdeier Karen Sigrid og Trond Vidar Vedum tidlig på 1990 tallet. Heldigvis for dem og Ilseng ble kvennveita restaurert og ikke fylt igjen. Det var vanlig å opparbeide slike områder til produktive jorder. Sett i etterkant er alle glad for at dette ble et turområde med rasteplass, kvennveit og dammer. Tidens tann hadde tæret på takene og de måtte utbedres. >>Les mer... [ 07.09.17 09:47 ]

2.pinsedag: Sykkeltur Svartelvdalen
Vang Historielag og Syklistenes Landsforbund arrangerer hvert år sykkeltur 2.pinsedag. I år startet turen på Kurud Mølle og oppover Svartelvdalen. Det ble fokus på Svartelva og Ilsengstiene med mange stopp underveis og retur fra Løkenkvern Bru. Det var 100 syklister og to barn i sykkelvogn som deltok. >>Les mer... [ 05.06.17 21:07 ]

Ilsengstiene: Vinnere av trekning nr. 5
Ilsengstiene har trukket nye vinnere 15.05.17 og det ble 3 vinnere fra Ilseng og en fra Hamar.
Hans Moe har nå vunnet 2 ganger, det har også Toni Nordbakken og klart tidligere. Vinnerne har få fått billetter og gavekort.
>>Les mer... [ 15.05.17 22:24 ]

Rikt dyreliv langs Ilsengstiene
Det er et rikt dyre og fugleliv langs Ilsengstiene og mai 2017 ble det funnet en død bever i kanalen på Bjørby. I en uglekasse fant Trond Vidar Vedum tre fugleunger, to kattugler og en kvinandunge i samme kasse. Langs Svartelva spankulerer to kanadagås med ungene sine >>Les mer... [ 11.05.17 08:43 ]

HHT fellestur Ilsengstiene 07.05.17
Første søndag i mai ser ut til å bli en fast HHT turdag på Ilsengstiene. Søndag den 07. mai var det fjerde året på rad og ca. 50 som ble med på "hovedrunden". Denne gangen gikk vi motsatt vei enn de tre første årene. >>Les mer... [ 08.05.17 08:34 ]

Ilsengstiene: Snippen - ny rasteplass
Snippen ligger mellom Løkenkvern bru og Sløyfa. Kommer du fra Løkenkvern bru, ta til venstre der traktorvegen ender ut på jordet. Der ligger det en perle av en rasteplass. Vi har laget en ny bru over bekken/kvennveit for å slippe å gå innom beite. Nå er bålstativ på plass sammen med regler for bålbrenning. >>Les mer... [ 04.05.17 09:21 ]Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-