• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


10 års jubileumsår - dette skjer i 2024
Publisert av Hans Kroglund [04.04.24 10:20]
Utskriftsvennlig sideIlsengstiene er inne i sitt 10 år siden offisiell åpning den 04.05.2014. Det har vært flotte år som har overgått selv de mest optimistiske tankene vi hadde da planleggingen startet i 2012. Denne nyheten blir en en blogg for året 2024. Det nyeste øverst


2024-07-07 Klipping før ferien 2024
Thor med Beitepusser har kjørt 3 ganger og stifaddere har klippet etter behov 2 til 3 ganger sine strekninger

2024-06-25 Forsterket bru over Hattmakerbekken
En beverdemning for flere år siden dannet et nytt løp for bekken og ødela fundamentfestene. Vi har stemplet midlertidig brua i 2022. Nå har vi satt på nye "vanger" som går langt på land og stempla opp brua. Vi la 4 stk lecablokker, et i hvert hjørne langt på land. Disse bærer nå brua. Lecablokker ble valgt så treverket ikke ligger på bakken og råtner.

2024-06-20 Reparer hull i kanalen på Bjørby
Det har lekket vann fra kanalen over i bekken på nordsiden av kanalen mot jordet på Bjørby. Det er ønskelig at alt vannet kommer i dammene og ikke forsvinner ut. Det er viktig med så stor gjennomstrøing som mulig for å hindre gjengroing. Hullet var ca 20cm i diameter, sannsynligvis laget av en bever. Vi måtte tømme kanalen for mesteparten av vannet. Det bli lagt gamle vedsekker inn i hullet sammen med stein og torv. Så ble det lagt en damduk utenpå, festet med plankestubber og vinklet kamstål inn i kanten på kanalen. Det ble ikke helt tett, men nesten.

2024-06-04 Ny netting kasse satt over inntaksrør kanal Bjørby
Ilseng Maskin hadde denne ferdig høst 2023, men tidlig is gjorde at vi måtte vente med å sette denne på plass. Den dekker ca 2 m fra inntaket og utover. Der skal det være minimalt med vannstrøm.

2024-06-04 Reparert porter på beite på Bjørby nærmest Løkenkvern bru
Tele og slag fra portene da dem lukker seg gjorde potene løse. Sverre og Hans forsterket porter.

2024-06-04 Stor rogn over sti rundt beite
Stifadder Sverre og Hans tar ned en stor rogn som hang over stien ved beite langs Svartelva

2024-06-14 Møte med ny grunneier på Farmen
Margrete, Herman og Hans møter ny grunneier Henning Madsen for å vise frem Ilsengstiene på deres eiendom. Han har vært turleder i Turistforeningen i Stavanger og var positiv til turstier og en tur vant person.

2024-05-29 Vindfall mellom Elvevegen og Grønvolden
5 til 6 trær har falt over stien rett innafor Elvevegen. Hans fjernet de fra sien

2024-05-22 Befaring med Jan Schrøder ved Trollskogen
Jan og Hans så på muligheten for å lage en liten runde i skogen og frem til den nye dammen

2024-05-15 Fjernet farlige trær sti rundt beite ved Vestli
Endel trær hang over stien. Det var best med 2 mann så Sverre og Hans ordnet dette

2024-05-12 HHT Fellestur 10 år siden åpning
45 stk ble med på fellestur, Hans Kroglund og Kari Landheim Austlid turledere. Deltagere fra Solør, Elverum, Løten, Jessnes, Gjøvik og Hamar. Vi gikk hovedrunden med korte infostopp på Farmenkoia, Lageråa Jernbanebru, Starene Feltstasjon og matpause på Bjørby.

2024-05-11 Ilsengløpet
Deltagerrekord med 386 løpere, 600, 2 og 5 og 10km trase

2024-04-15 Geir Magne H hugger ved til gapahuk Ilseng Gard
Hans ringer til Trygve Bekkevold og de tar på seg å kløyve og legge opp veden
2024-04-03 DnT Elverum "Aktiv i 100" Fugletur med lunch på Grobunn
Aktiv i 100 fra DnT Elverum arrangerer 52 onsdagsturer i året rundt. Ilsengstiene får besøk en eller to turer i året. Primus motor Geir Olav Nerby kunne fortelle at dette var tur nr 271 på 6 år.


2024-03-21 Årsmøte Ilseng IL. Regnskap for Ilsengstiene for 2023
Et samarbeid mellom HHT og Ilseng IL
En gammel traktorbru mellom Hagan og Tranholen som var bygget før Ilsengstiene, ble tatt av uværet «Hans» og måtte bygges ny. Noe kunne brukes opp igjen, men 4 nye stokker på 10 m båtte kjøpes inn.
Samlet utgifter kr 26.000
Samlet inntekter kr 20.000
Underskudd kr 6.000
Regnskapet viser at for året 2022 var det et overskudd på kr 13.000
Samlet overskudd for 2022 og 2023 kr 7.000

2024-03-12 Ilsengstiene med pølsefest
Det begynner å bli en tradisjon med en pølsefest for dugnadsfolk og alle andre som kommer på Ilseng Pluss sin tirsdags lunch. Dette året var det Ilseng IL som betalte for opplegget. Bratwurstpølser fra Finsbråten grillet av Ole Poulsen, det er en bra match.2024-04-03 Farmenkoia Samarbeid om Oppsyn
HHT og Ilsengstiene har blitt enige om at 5 stk ser etter Farmenkoia da vi ikke har fått nye hytteansvarlige etter Liv Grete og Leif Erik Grønvold. Det føres en logg over oppsynet slik at om det skjer noe uforutsett så vet vi tidsrommet det kan ha skjedd i.
Det er kjøpt inn bensin og olje til vedlikehold som stifaddere har tilgang på.

2024-02-08 Nye stifadderkart og liste på 24 stk stifaddere
Stifadderkartet og navn på stifaddere er gjennomgått og vi har fåttt nye faddere

2024-01-30 Veddugnad for gapahuken på Bjørby
9 stk møtte opp til dugnad for å hugge ved til gapahuken. Det var ganske bra med ved, men det var også et ønske om noe mer sol inn på gapahuken på vinteren.


<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-