• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


Ilsengstiene dette skjedde i 2023
Publisert av Hans Kroglund [28.02.23 21:12]
Utskriftsvennlig side

Det er faktisk mye som skjer i løpet av et år. Ilsengstiene har laget har samlet ca 160 bilder og skrevet 4 stk A4 sider om en del av det som har skjedd i løpet av året.
Takk til HHT, ILseng IL, 12 stifaddere og en del dugnads karer i tillegg. Uten dem hadde ikke Ilsengstiene hatt den flotte standarden.


Tekst og bilder er på 2 forskjellige plasser, 1 pdf dokument og bildet i et Google fotoalbum.
Pdf dokument med forklaring til bildene
Ilsengstiene-hva har skjedd i året 2023

Link til google fotoalbum her
Teksten referer til et bilde som er i dette fotoalbummet
www.google.photo.comIlsengstiene året 2023
Det er nå 9 år siden vi offisielt åpnet Ilsengstiene i mai 2013. Høsten før åpnet vi Fura bru fordi det ble siste oppdrag for Landbruk - og matminister Trygve Vedum. Årene går og vi kan oppsummere at 2023 også har vært et travelt år. I år var det vanlig vårflom, så kom «uværet «Hans» og «Lillehans» 2 uker etterpå. Det var særlig på Starene det tok lang tid før vannet sank og stiene tørket opp. I de tre andre elvene Svartelva, Fura og Lageråa synker vannstanden ganske fort. Den gamle traktorbrua mellom Hagan og Tranholen ble bygget om høsten 2023.

06.02. Bilde 01 Stifaddermøte
Ilsengstiene har stifaddermøte på klubbhuset 16 møte, Geir Magne Hidemstrædet var på møtet, men mangler på bilde


24.02.Bilde 02 Breidablikk skole har hopp - og akedag i Hornebakken
5.-6. og 7 klasse leker i Hornebakken og griller på Speiderplassen

28.02. Bilde 03 Skibrua over kanalen Bjørby
Øverst i kanalen på Bjørby er det en skibru. Der er det for mange trær så snøen ikke kommer ned på bakken. Simen Fådal Stenseth har traktor med vinsj som er nødvendig når store trær felles så de ikke ødelegger brua.14.03. Bilde 05 Dugnadsfest på Bjørby
HHT og Ilsengstiene har «dugnadsfest» sammen med Ilseng Plus. Det kom ca 30 stk. HHT spanderer pølser som vår faste grillmester Ole Poulsen ordner.

30.03.23 Bilde 07 Ilsengstiene hugger ved til Farmenkoia
Vi tynner ut skogen ved å hugge noen bjørketrær, Svein Arve kjører det til Farmenkoia der vi stabler veden i en vedgapahuk

01.04. Bilde 08 To flotte Islandshester kommer forbi ved Lageråa
Stiene blir brukt av mange, det kom to flotte islandshester forbi ved den gamle fabrikken. De kom fra Gilemoen

13.04 Bilde 09 Klevfosbrua holder den?
Står den nye brua mot vårflommen? Så langt ser dette bra ut. 09.08 Uværet Hans, det går også bra. 12.12 Isen bygger seg oppover og det er normalt 2 m opp til stokkene. Nå er det ca 0,6m meter.

14.04 Bilde 10 Isgang ved Grønvolden kommer inn på stien
1 eller 2 dager kommer Svartelva opp i stien

14.04 Bilde 13.Stien øst for Løkenkvern bru.
Den nye stien langs Svartelva oversvømmes. Men 1 til 2 dager etter er den fremkommelig

14.04 Bilde 14 Det er uframkommelig ved Tranholen
Det er flatt på Starene

15.04 Bilde 15 Horne bru
Svartelva er stor, men ikke rekordstor

14.04 Bilde 16 Lageråa jernbanebru. Flom 2016 og 2023
Bildet viser at den 23.05.16 var det ekstremt mye vann i Lageråa. Et bilde viser hvor lite vann det er i tunellen en sommerdag

17.04 Bilde 17 Hatmakerbekken over sine bredder
Uframkommelig der noen dager

29.04 Bilde 18 Rita Elisenberg malt bilder avv «vasking i elver og bekker».
3 stk av er på infoplakater A3. En ved Grønvolden; vaskehuset ved Horne bru, og en ved Vaskeplassen Lageråa

20.04 Bilde 19 Froskedam nord for Starene Feltstasjon.
Her har det de siste åren vært et yrene froskeliv i slutten av april. Denne populære hendelsen var nesten fraværende i år uvisst av hvilken grunn.

26.04 Bilde 20 Infoplakat om bålbrenning på Bjørby og Snippen
Det er to plasser der vi kan brenne bål året rundt også utenom 15.04 til 15.09 under visse forutsetninger

27.04 Bilde 21 Parkering
Leif Erik og Hans fikser idrettsplassen.

30.04. Bilde 22 Parkering Horne
Mange bruker nå P-plassen ved Horne bru.

30.04 Bilde 23 Ved til Speiderplassen og Hornebakken ryddes
Speiderplassen tenger ved og noen store trær hindrer snøen i å komme ned i bakken. Grunneier godkjenner dette

01.05 Bilde 24 Hagan
Et tre av sorten hegg spriker i alle retninger ved brua og en stamme faller over stien. Stifadder Sverre hugger ned del av treet.

07.05 Bilde 25 HHT Fellestur
Tidlig i mai er det fellestur. Hamar regionen har også invitert nye innflyttere til tir denne dagen. Ilsengløpet arrangeres også denne dagen av Ilseng IL.

26.05. Bilde 26 Bekkeblommer Skøyen og Fura
Like før du kommer til Trollskogen er det et blauthull. Ved siden av blir det gravd ut en dam av Våtmarksgruppa.

29.05 2.Bilde 27 2.pinsedag Sykkeltur med Tor Karseth til Klevfos
Tor Karseth har sykkeltur 2.pinsedag rundt på Hedmarken. I år gikk turen fra Vikingskipet over Ilseng med stopp på Grønvolden og Bjørby, til Engloug og til Klevfos.

30.05 Bilde 29 Breidablikk skole på Farmenkoia.
Leif Erik og Hans sakket om å være ute på tur og hugget noen trær sammen med elevene som sagde og kløyvet

05.06 Bilde 30 Bade i Svartelva
Svartelva er en fin elv for de små ved lav vannstand å leke i

06.06 Bilde 31 Rør til dam repareres Bjørby
Lars lien kommer med gravemaskin. Massen rundt et rør fra øverste dam til midterste dam har er vasket vekk. Lars henter masse fra en grushaug og gjørme fra bunnen av dammen. Dette ser ut til å bli en kompakt masse. Lars staker også opp et rør som har tettet seg mellom kanalen og en dam

06.06 Bilde 32 HIH har undervisning
Høgskolen, HIH, blir møtt med en blomsterkrukke ved Løkenkvern. HIH har hatt undervisning i biologi på Bjørby siden tidlig på 90-tallet.Plansjer legges utover for å artsbestemme «småkrypene». Noen andre utforsker planter som strutsevinge, denne planten som «krøller» seg ut når den vokser.

16.06. Bilder 33 Åpning ny sti for Læringsverkstedet bhg
Ordfører Bjarne H Christiansen kommer og åpner den nye stien for bhg. Et møte med Stange kommune og Innlandet fylke om Jønsbergvegen resulterte i at en sti skulle anlegges langs jordet til Horne. Da kunne bhg kun krysse vegen og gå uten trafikk til Speiderplassen. Elvia og entreprenør Dobloug kom og fjernet trær langs høyspenttrase og gatelys. Ilseng IL hadde fått tilskudd fra Stange og Romedal Brannkasse og Lions Romedal til bearbeiding av stien med gravemaskin. Tor Karseth underholdt på åpningsdagen. Bilde viser Bjørn Solbergseter rydder langs Hornejorde til bhg stien.

09.08 Bilde 34 Uværet Hans kommer. Snippen
Hans var relativt snill her på Hedmarken, det var verre fra Drammen i sør til Otta i Nord og Valdres og Hallingdal. Det ble som en vanlig vårflommer for Ilsengstiene

10.08 Bilde 35 Lageråa ved Smiuvegen
Ved flom viser det seg at vann blir stående igjen. Vi forsøker å lage fall mot Lageråa, slik at det tørker fortere opp

07.07 til august. Bilde 37 Oppdag naturen
Det er mye natur å se og oppdage langs Ilsengstiene
Villbringebær, blomster, kjuker, marihøner; markjordbær, blåbær, tyttebær, kuer, hester, humle(plante).

03.08 Bilde 40 Andeløp i Lageråa Ilsengdagene
80 nummererte ender ble sluppet i Lageråa. 3 ender kom i mål. Resten ble sittende fast, men ble selvsagt plukket opp etter løpet. Meget populært

23.08 Bilde 41 Bodalsgutta fra Sarpsborg.
21 stk fra Sarpsborg, en dugnadsgjeng som kaller seg «Bodalsgutta, kom for å se hvordan Ilsengstiene er. Vi var i samme finale på Friluftsmessen i Bergen i 2019. Der ble Ilsengstiene «Norges Beste Turrute». De ville komme å se hvordan vi hadde det og drev prosjektet.

26.08 Bilde 43 Stikrysset Hagan ved Starene
3 uker etter «Hans» er det fortsatt mye vann i Starelva

27.08 Bilde 45 Bjørka ved Fura og Skøyen
Der stien er nærmest elva Fura, er det en stor bjørk. Den har nå fått en del sopp eller kjuker på stammen, så «nedbrytningen» har startet. Det er også mye humle som ble brukt til ølbrygging

31.08 Bilde 46 Laksand i Svartelva
Der Fura møter Svartelva har det vært Laksand i mange år. Ser ut at de finner nok fisk de kan leve av.

07.09 Bilde 48 Tresking på Hornejordet
Er du heldig eller er ofte ute, kan man være heldig å flotte motiv som en skurtresker mot Hornelåven

08.09 Bilde 49 Tyttebær i Ilsengmarka
Hva er vel bedre å ta med noen i skogen og plukke bær, denne gangen tyttebær

13.09 Bilde 50 Manuell klipping
Ilsengstiene har 12 stifaddere og ca ½ parten må klippes manuelt med tråklipper eller trekantblad.

14.09. Bilde 51 Klipping med beitepusser.
Vi er så heldige å ha Thor Holager med traktor og beitepusser som er 1,9 m bred. Den klipper det meste i kulturlandskapet

27.09 Bilde 53 DnT Elverum, Aktiv i 100 på tur
Geir Olav Nerby arrangerer 51 onsdagsturer for denne gruppa. Hvert år de siste årene kommer gruppen hit til Ilsengstiene

27.09 Bilde 54 Furua på Hornejordet
Denne furua er et yndet fotomotiv. Her dukket fullmånen også frem

05.09 Bilde 55 Svartelva deler seg 100m oppstrøms kanalinntak Bjørby
Utfordring md at tømmer legger seg på spissen» og strømmen i Svartelva er slik at tømmervasen forskyver seg mot lille løpet som kanalinntaket får vann fra.

29.09 Bilde 56 Vanninntak til kanalen
Et 300 mmm rør forsyner kalen og 3 dammer med vann. Det er et sinnrikt vannsystem som Trond Vidar Vedum bygde opp på 90 tallet. Det er en del jobb for å holde alt inntakt og i orden. Det kommer mye via elva som setter seg fast og hindrer vannet i å komme fram. Dette har vært slik i over 30 år og nå i september havnet det en liten hund inn i inntaksrøret. Den ble forøkt dratt ut igjen, men grunnet mye vann også ble motstanden veldig stor. Hunden druknet og mye medieoppmerksomhet. Ilsengstiene valgte da å gjøre tiltak. Først med en ramme med netting 5cm hull. Den tettet seg. Så jernstenger med 15 cm mellomrom. Den fungerer. Men vi har bestilt og fått levet en 2 m lang «tunnel» av armeringsjern som skal settes foran inntaket. Settes på plass når isen blir borte og våren kommer.

05.10 Bilde 58 Nytt stimøte
Nå kom Jan Schrøder fra HHT Stange på besøk og fortalte om organiseringen e bruker på Stange. De har faste dugnader hver torsdag etter påske og til sommerferien. Ellers etter behov og vanlige stifaddere. Leif Erik kunngjorde at helsa svikter slik at han og Liv Grete ikke kan fortsette som stifadder og hytteansvarlig på Farmenkoia. Han vil bli savnet for vi trenger mange til å fylle den rollen han har utført i Ilsengmarka. Margrete i HHT har ansvar for å skaffe ny hyttesjef og i felleskap nye stifaddere

08.10 Bilde 60 Høst på Ilsengstiene
Kunstverket i Hornesvingen blir bare finere og finere med årene. Fint å ta med barn for å studere maurtuer, kjuker og de på fargene i lauvet

10.10 Bilde 62 Grete og Leif Erik Grønvold
Margrete i HHT og Hans K tar med avtroppende koieansvarlige og takker dem for innsatsen

11.10 Bilde 64 SFO Lunden skole Farmenkoia i høstferien

15.10 Bilde 66 Rosa sløyfe måned
Ved Speiderplassen lå det igjen en rosa hundepose. Mange av stifadderne plukker en del søppel på tur, slik at det oppleves ikke mye søppel langs stiene.

15.10 Bilde Traktorveg fra Løkenkvern bru til Snippen
Brukes av bonden til å kjøre bort poteter på fra et stort jorde. Da blir det ofte veldig sølete. Det er mulig å gå over beite ved Snippen til Løkenkvern bru.

17.10 Bilde 70 Rydder skitrase sørøst for Løkenkvern bru
Her er det ikke Ilsengstiene, men skiløypa kjøres her. Kjell Erik og Hans rydder

19.10 Bilde 72 Bjørby Huske repareres
Lars Lien har med ny tverrstokk og wire til huske slik at den blir trygg. Det settes opp et midlertidig infoskilt «All ferdsel på Ilsengstiene er på eget ansvar. Lekeområdet skal gjennomgås.

19.10. Bilde 73 Barnehagen «Barnas Rett» i Ottestad er på Bjørby med 36 barn
Denne bhg er vant til å være på tur.

18.10 Bilde 75 Traktorbru mellom Hagan og Tranholen.
Dette er ei bru som Ilsengstiene tok over. Den er sannsynlig bygget rundt 2000-tallet. Den går over en liten bekk, men vannmengden i bekken bestemmes av Starelva. Brua har ikke vært forankret i bakken, så den har flytt opp som en flåte og lagt seg nedi bekken når vannet ble borte. Det er gjort noen tiltak for å forsøke å holde brua på plass, men forgjeves. Denne høsten ville Ilsengstiene gjøre dette ordentlig. Det ble kjøpt inn 4 stokker på 10 m, de gamle var 5 m. Nå er brua godt forankret i bakken. Gammelt strø kunne brukes. Brua er hevet ca 0,5 m og det er brukt kamstål 12 m for å holde brua sammen. Oppgraderingen kostet kr 15.000

14.11. Bilde 77 Tre over Svartelva
Breidablikk skole ønsket at slik trær fjernes så de ikke frister eleven uti elva.

07.12. Bilde 81 Skibru over Lageråa Ilseng Gard
Dette er en bru som skigruppa i Ilseng IL lagde på slutten av70-tallet. Den trenger vedlikehold og det kan se ut som det beste er å flytte den 5m nedstrøms. Brua er så lav at vannet treffer ved flom brua og lager turbulens og graver bort kanten på elva. Støkken er så lange at det har brua tålt. Støene begynner å råtne så iløpet av 1 til 2 år bør det skje noe.
Forslaget er at brua heves ca 0,5 m og det bygges fundamenter så vannet fritt kan renne rundt brua ved flom.

08.12 Bilde 82 HHT nytt nr. 2-2023
Wenche og Leif Nordli tok alle 40 turpostene i 2023. De synes Farmenkoia var beste gapahuk!<<Tilbake


Turbok. Gå Grønt
48 turer og 100 tips til et mer bærekraftig friluftsliv. Det forteller søsterne Hege og Stine Schultz Heireng og i boka "Gå Grønt". På side 68 har de beskrevet Ilsengstiene
Les mer...

2024 Fysakpost nr 2 Brenneridammen
10 nye Fysakposter er klare i Stange kommune. Post nr 2 er på Ilsengstiene, nærmere bestemt Brenneridammen ved Hørsand
Les mer...

50 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-