• Nyheter
 • Turforslag
 • Infotavler
 • Bilder

 • Arbeidsutvalg
 • HHT/stifaddere
 • Kontakt oss

 • Møtereferater
 • Arrangementer
 • Historie

 • Linker til andre sider


Støtt Ilsengstiene/skiløyper
Les mer...

Finansiering og økonomi for Ilsengstiene
Her er en fortløpende oversikt over hvordan Ilsengstiene ble finansiert først som nærmiljøanlegg (tippemidler) skilt Gjenstigestiftlsen og Hedmark Fylke og private midler og noe inntekt fra dugnad. Starten i 2013 er nederst, nyeste er øverst i oversikten.
Les mer...

Hans Moe minnegave
Stifadder Hans Moe gikk bort 28.08.18 og minnegaven ble gitt til Ilsengstiene
Les mer...

Ilsengstiene på facebook


350 på åpningen av Ilsengstiene 2014
Det ble kjempeoppslutning på den offisielle åpningen av Ilsengstiene søndag den 04.mai 2014. Det var sol og strålende vær og mange ville ta del i åpningen av dette varierte stinettet som snor seg langs fire elver.
Turen startet kl. 10.00 fra Idrettsparten og det var ca 280 som hadde møtte opp der. Naturlos Hans Kroglund ønsket alle velkommen og fortalte noe om prosjektet. Første stopp var Farmenkoia
Les mer...

80 på åpning av Fura Bru 2013
Det ble overveldende oppmøte på den første markeringen til Ilsengstiene. Hele 80 stk tok turen ut i det fine høstværet. Grunneier Herman Hørsand hadde tatt med 30 høye glass tilfeiring med mosell. Han ble positivt overrasket da 70 kom fra Skøyensiden. Den første markeringen til Ilsengstiene ble den siste offisielle oppgaven i denne omgang for Mat-og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Les mer...


<<Tilbake til Ilseng.net


2021 Ny sti Løkenkvern bru ved Bjørby
Publisert av Hans Kroglund [11.11.20 18:50]
Utskriftsvennlig sideGrunneier ønsket ny sti langs Svartelva fra Løkenkvern bru og østover mot gapahuken, Det var gode grunner for det. 1. Åpne opp mot Svartelva. 2. Det var to gamle søppelhauger som burde fjernes. 3. Stien kom litt lenger fra gården.
Grunneier overlot jobben til entreprenør Ruud Olsen som ordnet både hugging, rydding av området, ny jord kjørt på og stien ble gruslagt. Grunneier hadde stolper på låven. Ilsengstiene satte de på plass sammen med porter. Portene er viktige da vi har forberett for skiløyper og at scooter kan komme frem på en enkel måte.


Oppdatert 29.10.21
Takk til Sverre Iversen for porter og takk til Piet som leier beite for å sette på strømtråden.
Det ble en veldig flott sti, bedre tilrettelagt for rullestolbrukere. Portene er 0,7 m brede, men ved siden av er det 1 m ved å ta bort strømgjerde. Det var ikke ønskelig å ha bredere selvlukkende porter enn 0,7 m da tyngden tilbake blir veldig stor. Gammel sti til venstre er foreløpig beholdt.


Plass til skiløype og scooter
Når portene ble laget så var det viktig å kunne ta port strømtråden på en enkel måte slik at kjøring med scooter kommer frem på jordet.


P-plass ved Løkenkvern bru
Ilsengstiene har skaffet gratis grus, takk til Holt Grusforetning og Veidekke på Kolomoen der vi har fått gratis grus. Steinar Johansen og Lars Lien har kjøpt dette på duknad. Takk også til dem.

P-plass oktober 2021


P-plass november 2020
Lars og Steinar Johansen kjørte vederlagsfritt grus som vi fikk av Holt Grusforretning/Veidekke


14.10.2020 Bjørby Brua over beite restaurert
Brua over bekken på beite like nedenfor Ilsengstiene ved kanalen på Bjørby, trengte også en restauring. Det ble hugget endel trær i forbindelse med opprustingen av dammen som må hentes med traktor. Lars Lien som nettopp var ferdig med dammen, tok også fatt på denne oppgaven.
Kanten under brua var rast ned og nærmest tettet igjen bekken. Lars fikk løftet brua til side og gravd opp bekken. Brua fikk han løftet hel på plass igjen. Stokkene under brua er i korteste laget, men vi fikk lagt to stokker på tvers slik at steiner ikke raser uti bekken når en traktor kjører over brua. Vi trengte noen 48x198mm planker, skruer, stein fra steinrøysa og et gratis gruslass fra Brynsåsen for å få brua i bedre stand.


Opprinnelig bru preget av tidens tann.


10.10.20
Underlag til stokker på tvers for å hindre stein kommer i bekken


Stokker lagt på tvers


27.10.20


Åkerstein hentet på steinrøys ved Hornesvingen
Hans Kroglund, Lars Lien og Trond Vidar Vedum<<Tilbake


40 infoplakater
Se alle infoplakatene her
Les mer...

2021 Hornebakken fra 1981 får nytt liv
Historien til Hornebakken
2021 Hornebakken blir akebakke og liten hoppbakke
2020 Stillas revet og gapahuker bygget
1995 Ikke i bruk som hoppbakke, kun for lek
1981 Hornebakken ferdig, en 10 m og en 15 m hoppbakke. Brukt i kretsrenn opp til 11 år

Les mer...

Nytt kart 2022. Ilsengstiene, Lageråarunden, Brynsåsen
HHT har våren 2022 nytt brettekart over Ilsengstiene med Lageråarunden og Brynsåsen med Kristian Lien Stien. Kartene finner du i HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar, COOP på Ilseng, Joker Klevbakken på Ådalsbruk, Klevfos industrimuseum, KIWI Romedal, Biblioteket på Hamar og på Stange, Rådhuset Hamar og på Stange
Les mer...

Dette må du vite før du tenner bål
For å forhindre skog- og lyngbrann, er det forbudt å tenne bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.
– Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.
Les mer...

Skiløper på Ilseng
Ilseng IL har ansvar for skiløyper på Ilseng. De kjører langs Ilsengstiene og over jorder på Horne, Skøyen og Ilseng Gard. Herman Hørsand øst for Fura. I Gollersrudkroken kjører Bjørn Nordal. Sør for Tranholen kjører Romedal IL.
Les mer...

Oppsummering året 2019
2019 ble et nytt aktivt år for Ilsengstiene der vi ble kåret til Norges beste Turrute under sti konferansen i Bergen februar 2019. Det er vel den største utmerkelsen og oppturen Ilsengstiene har hatt. Det kreves endel arbeid og aktivitet for å nå opp, her er noen av dem, ikke alle, men et utsnitt av arrangementer, aktiviteter, dugnader. De nyeste øverst, de eldste nederst.
Les mer...

Ilsengstiene:Trekning turbøker
Som takk til alle som stemte på Ilsengstiene som beste turrute på FB sommer/høst 2018 som førte til at vi kom til finalen og der ble vi Norges Beste Turrute. Da er det ekstra moro å gi litt tilbake. Stifadder Bjørn Tore Johansen har laget 52 stk 60 l sekker. Disse har vi nå trukket 6 stk vinnere som får 9 sekker hver med ved. I tillegg 2 stk billetter til Vallsetrevyen fredag 1.november. Vi avtaler levering av vedsekker.
Billetter til Vallsetrevyen ligger ved inngangen, det er bare å møte opp fredag 1.11 og si sitt navn
Les mer...

Bilder fra Ilsengstiene
Her er noen fotoalbum for Ilsengstiene

Les mer...

Ilsengstiene på Instagram: #ilsengstiene
Les mer...

Hestestier
Noen hesteentusiaster og Ilsengstiene har nå merket en ridesti "Bjørnstadrunden" i Ilsengmarka. Den starter ved Jernbaneovergangen ved Bjørnstad på Skøyen, tar av mot Tofsrud, inni gammel 6 km, og så en ny trase nord for 6km
Les mer...

Flott Beitepusser takk for bidrag
Mye av Ilsengstiene går i kulturlandskapet. Det betyr at der gror det godt. Med totalt 25-30 km med stier så det blir det mye vedlikehold. Omtrent 15 km er i kulturlandskapet der vi har fått opparbeidet 2 m bredde på stiene for at beitepusser kan vedlikeholde stiene. Resten av stiene må vedlikeholds av vanlig gresstrimmer. At Ilsengstiene er finansiert som nærmiljøanlegg dekker kostnader til stier og bruer, men ikke til vedlikeholdsutstyr.
Les mer...

Grunneiermøter
Les mer...

Styringsgruppemøter
Det blir møte i styringsgruppa på "Kontoret " mandag den 23.09 kl. 19.00
Les mer...

Skifilm fra Ilsengstiene
Her en skifilm fra Ilsengstiene 25.mars 2013
www.photos.google.com
Les mer...Ilsengstiene - design/kode: Kroglund Media © 2013-